“Want de genade God is verschenen, heilbrengend voor alle mensen

21-09-2010 door Joop Neven

 “Want de genade God is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, {het verleden} om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven, {het heden} verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van de grote God en Heiland, Christus Jezus {de toekomst}. {Titus 2 vers 11.}

Het verleden verlost ons van de straf van de zonde. Dat is Christus werk

Het heden verlost ons van de macht der zonde. Dat is Christus werk

De toekomst verlost ons van de nabijheid van de zonde. Dat is Christus werk.

Daarom zegt Paulus in Romeinen 12 vers 1: “dat gij uw lichaam stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer”. Wij hebben ons alleen maar voor Hem beschikbaar te stellen, dan zal ons leven worden tot een liefelijke reuk de Heren. Dan laten we ons niet overladen met werk vóór de Heer, want wij leven niet vóór Hem maar dóór Hem en worden geleid in het werk dat God voor ons heeft voorbereid, alleen zó volbrengen wij, waartoe wij geschapen zijn in Christus Jezus. Dit zijn waarheden voor alle gelovigen “Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in mijn naam. {Joh.15 vers 16}.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

583218 bezoekers sinds 07-06-2010