Zondvloed

30-05-2010 door Joop Neven

Het Hebreeuwse woord voor “zondvloed ”is “maboel”. Het houdt o.a. in “vermenging”, in de zin van een ongeordend, verwarrend dooreen gegooid zijn. Het woord “Babel”  houdt er verband mee. Deze vermenging gebeurd doordat de wateren van beneden en die van boven beide buiten hun grenzen treden en zich gaan vermengen. De tweede scheppingsdag had God de scheiding gemaakt tussen de wateren van beneden, die de aarde werden, en de wateren boven, die de hemel werden. Door die scheiding werd het leven in de derde en volgende dagen mogelijk. Met dit “maboel”, wordt die scheiding weer opgeheven en daarmee wordt het leven, zoals dat kon uiten teniet gedaan. Noach en de zijnen werden behouden. Het zelfde zie je bij de Egyptenaren, zij werden door het water bedekt, terwijl het volk Israël door het water heen komt. Ook Mozes kwam in de “ark” en bleef daardoor behouden in het water. Zo zou je kunnen zeggen dat de wereld door het water gaat, en uiteindelijk door de Levende Bron behouden wordt. God laat het water opdrogen, zoals in Jozua 3 vers 13 “Zodra dan de voetzolen der priesters, die de ark van de Here, de Here der ganse aarde, dragen, in het water van de Jordaan rusten, zal het water van de Jordaan afgesneden worden; het water, dat van boven afkomt, zal als een dam blijven staan”. De zondvloed is een hard verhaal, de verkoop van Jozef eveneens. Maar steeds zien we dat God iets nieuws er voor in de plaats geeft. Na de zondvloed komt Abraham en de andere aarsvaders. Het blijkt allemaal zeer ten goede te komen. Als Jozef in Egypte komt wordt hij er koning, en verzorgd daar de zijnen. En tenslotte, toen de mens de Koning der Koningen doodde, maakte God er een wonder van, Hij liet Hem opstaan uit de doden, en verschafte daardoor verzoening voor de gehele wereld. Het gericht van God is niet het einde van Zijn ontferming. De vreugde Boodschap – God is liefde –  is voor ons niet slechts een woord, maar is voor ons een voldongen feit en onze kracht.

Commentaren zijn gesloten.

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

583227 bezoekers sinds 07-06-2010