Zie het lam Gods

07-07-2010 door Joop Neven

“Zie het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt”{ Joh.1 vers 29}.

“En Abraham zeide: God zal Zichzelf voorzien van een lam ten brandoffers, mijn zoon, zo gingen beide tezamen” {Gen.22 vers 8

Er zijn meerdere woorden voor “lam”dat hier verschijnt, zoals “séh” of “késéw” of  “ teleh”

Men kan het gebruiken voor het lam in de wei, of voor lamsvlees bij de slager, maar ook voor het Lam Gods. Het lam is geduldig. Het duldt, lijdt, doorstaat alles met grote zachtmoedigheid, stilzwijgend. Als we denken aan Abraham en Isaäk, op het moment dat Abraham het “mes” – zo vertaald men het begrip “maächeleth” het is geen “mes”; men kan het zo vertalen, maar het is een woord dat te maken heeft met “vervolmaken”, “vervullen” -, op het moment dus dat hij de maächeleth neemt en op Isaäk keel zet, komt de stem van de engel die zegt “Niet doen”. En dan ziet Abraham achter zich dat lam. Dat lam, zegt men, neemt dat moment van sterven op zich, want zonder lam kan geen mens sterven. Zonder dat Lam gaat dat niet. Met dat Lam schept en schenkt God de schepping. Als een “korban”, een nader bijkomen tot God, is het de overgang van de nacht naar de dag. Het lijden van het Lam kunnen wij hier niet verdragen, met de beste wil van de wereld niet. We zeggen: “ik weet van de dood en zo, maar toch zeg ik: nee, ik wil blijven leven”. Het lichaam wil blijven leven. Daarom kom je zonder het Lam niet verder. Het Lam is in ons het teken. Het is: Christus in ons.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

579621 bezoekers sinds 07-06-2010