Zajin = Zwaard, Wapenstok, Discipline, Sabbatsrust

24-05-2021 door Dr. K.D. Goverts

De 7e letter Zajin, die ook het getal 7 is, klinkt als onze ‘z’. De naam betekent zwaard of wapenstok. Het zwaard is symbool voor orde, tucht, discipline. Ook in de vorm van de Zajin – een enigszins gebogen Waw onder een Jod – is het thema van de tucht te herkennen: de mens (Waw) gebogen onder een hand (Jod). De ontdekking van de positieve betekenis van discipline of levensordening is een nieuw moment in de levensgroei van het jonge kind. Wil de scheppende mens, de Waw, zich niet verzelfstandigen tegenover de Schepper en niet in plaats van een medestander een tegenstander worden dan moet hij/zij zich buigen onder Gods Hand en discipline leren aan de Hand van Gods Torah. In de zevende levensfase moet de jongvolwassene die het ouderlijk huis achter zich liet daarmee afstand nam van het vaderlijk gezag, het leerhuis in om zich te laten gezeggen door God, dé Vader. Alleen door te horen naar Gods onderwijzing kan de van buitenaf opgelegde en automatisch geaccepteerde discipline van thuis tot een bewust aanvaarde eigen levensstijl worden. Het bewust leven onder de discipline van de Torah heeft te maken met de ordening van ons bezit maar vooral met onze tijdsbesteding, met de inrichting van de dag, de week en het jaar. De Zajin, de zevende hangt nauw samen met de zevende dag, de rustdag: geen rust zonder tucht, geen ontspanning zonder tijdsordening.

Alleen binnen de perken van de discipline ontstaat de sabbatsvrede. Alleen binnen het kader van de strak geordende tijd wordt de ware rust geboren. Wie geen vaste tijden in acht neemt vindt geen rust en ervaart ook geen vreugde. Want discipline is tegelijk de ‘baarmoeder’ van de vreugde: de geordende tijden zijn geen lege tijden, maar gedenktijden waarop de Grote Daden van de God van Israël in gedachtenis worden gehouden met vreugde. De vierende mens is de eigenlijke mens. In de Zajin vindt de Waw zijn bestemming, krijgt de mens zijn bekroning. Het teken boven aan de Zajin wordt namelijk behalve als ‘tuchtigende hand’ ook gezien als een ‘kroon’: de Waw, die zich buigt onder Gods gezag, komt aan de dag als de gekroonde gezegende mens.

In het Griekse alfabet staat de Zajin (zèta: ‘z’) nog op de zevende plaats, maar in het Latijnse alfabet is de ‘z’ van deze plek weggehaald en tot slotletter gemaakt. In het Latijnse denken heeft de Zajin geen centrale plaats. 

Het is typerend dat de beginletter voor het woord zákhar, dat gedenken betekent, een Zajin is. Gedenken is een bijbels kernwoord. Voortdurend word Israël opgeroepen om te gedenken om wat in het verleden gebeurd is naar zich toe te halen. Hoe brengen we het verleden in het heden? Allereerst door te horen: ‘Hoor, Israël!’ Op gezette tijden moet wat gebeurd is opnieuw worden verteld: in ononderbroken Torahlezingen worden elke week op de sabbat de daden van YHWH opgehaald. De tweede gedenkmethode is het vieren van de gebeurtenissen, waarbij het verleden ‘spelenderwijs’ wordt ‘opgehaald’, zoals aan de sedermaaltijd en in de loofhut: hier wordt het verleden ‘nagespeeld’ en ‘dramatisch’ vertolkt. Horend, danken en vierend, worden niet alleen de gebeurtenissen levend gehouden, maar ook opnieuw gekoppeld aan Hem, die dit alles deed gebeuren. Zo wordt Zijn Aanwezigheid opnieuw ervaren. Gedenken is ook her-denken, na-denken, terugblikken naar het verleden om van daaruit vooruit te zien naar de in het verleden beloofde toekomst: de vrede vanuit Tsion voor alle volken. Het is een versterking van de vooruitziende blik: wat geschied is zal geschieden. YHWH: Ik was er en zo zal Ik er zijn. Het verleden is een hoopvolle toekomst: met de rug naar gisteren, gerugsteund door wat geschied is, gedachtig aan Zijn Daden staan we in het heden met het gezicht naar de toekomst. Want juist de ‘in het verleden behaalde rendementen geven garanties vor de toekomst!’ Gedenken is in feite de hoogste vorm van bijbels denken. Op dit punt onderscheid het bijbelse denken zich van het heidense denken. Heidens denken is naar achteren gericht: men wil terug naar de goddelijke oorsprong: terug naar af. Heidenen denken cyclisch, de geschiedenis loopt in het rond als een cirkel en het eindpunt raakt het beginpunt. Vanuit het bijbels denken zijn we gericht op de toekomst. YHWH komt de aarde richten in gerechtigheid. Hij zal wonen te midden van Zijn volk op de berg Tsion waarheen alle heidenvolken zullen optrekken om YHWH te eren.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Hoe ver kan liefde gaan?

Op 4 mei herdenkt Nederland alle Nederlandse slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog. Dit zijn militairen en burgers die stierven in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Intussen zijn er weer militairen en burgers omgekomen in de Russische / Oekraïense oorlog. “Dit nooit weer” is weer niet gelukt. De vraag dringt hier en daar op of God Poetin zal straffen […]

601658 bezoekers sinds 07-06-2010