Worden Christenen wedergeboren onder Paulus’ Evangelie?

25-06-2013 door Joop Neven

Worden Christenen werkelijk wedergeboren onder Paulus’ Evangelie? Of is die uitdrukking alleen toepasbaar op Israël? Dat is een vraag die gesteld werd.

Even terzijde: geheel Israël zal gered worden {Rom. 11:26-29} volgend op het moment dat Christus Zijn voeten zal plaatsen op de Olijfberg. Daarom lezen we in Jesaja 66:8 wat Jezus zei tot Nicodemus { “Gijlieden moet wederom geboren worden” Joh. 3:7 het Grieks heeft hier meervoud – duidend op de gehele natie moet wederom geboren worden. “Wie heeft zo iets gehoord, wie heeft iets dergelijks gezien? Wordt een land op een dag voortgebracht of een volk op eenmaal geboren? Maar Sion heeft nauwelijks barensweeën gekregen, of zij baarde haar kinderen. Zou Ik ontsluiten en niet doen baren? zegt de Here. Of ben Ik een, die doet baren en toesluit? zegt uw God”{ Jes. 66:8-9}.

Helaas benadert een groot deel van het Christendom individuele personen en vertelt hen dat ze opnieuw geboren moeten worden. Dat is echter een proces dat zal worden toegepast op Israël, als natie. Tijdens de huidige bedeling van de genade, komen mensen, die geloof en Gods Geest ontvangen, tot erkentenis dat God over hen spreekt als zijnde een nieuwe schepping. Het idee van geboorte behoort tot de aardse zaken, waar het vlees, nog niet, afgedaan heeft; maar een “nieuwe schepping” behoort tot een geheel nieuwe en grotere zegen, waarin het vlees niet langer een plaats heeft. Zie 2Kor. 5:17: Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan”En Gal.6:15. “Want besneden zijn of niet besneden zijn betekent niets, maar of men een nieuw schepping is”.

Waarom Paulus?

Het is opmerkelijk dat vele theologen niet weten waarom de apostel Paulus ten tonele werd gebracht. Het gevolg hiervan is dat het Christendom de twee evangeliën heeft vermengd en weigert het woord der waarheid recht te snijden {2Tim. 2:15}. Dit is, zoals we in Galaten 1:6,7 kunnen zien, een serieuze zaak, omdat het helder was dat Paulus door de gang van zaken in zijn dagen erg verontrust was. Hij zegt in Galaten 1:6 “Het verbaast mij, dat gij u zo schielijk van degene, die u door de genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander evangelie, en dat is geen evangelie. Er zijn echter sommigen, die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien.

Het waren Judaïsten  {Joden die in Jezus geloofden, maar volgens het Besnijdenis evangelie -Hand.15:11}, die gekomen waren en de Galaten verward hadden en die de beide evangeliën vermengden, waarvan Paulus zei dat dit resulteerde in een “ander evangelie”, wat, naar hij zei, geen ander evangelie is, maar een verdraaiing van het evangelie van Christus

Ja, er waren twee bonafide evangeliën in gelijktijdig gebruik gedurende de Handelingen jaren, maar NIET DAARNA; het is niet het voorrecht van gelovigen om te mengen wat God gescheiden wil houden! Het is erg triest dat het Christendom niet werkelijk het ware evangelie predikt, maar een verdraaiing of mengsel van de twee.

 

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

583059 bezoekers sinds 07-06-2010