Wonder

30-05-2010 door Joop Neven

Er staat in Hosea 11 vers 8-9; “ ……. Want Ik ben God en geen mens, heilig in uw midden, en Ik zal niet komen in toorngloed”

Dat is toch wel een wonder, Hij komt niet in toorngloed. Dat is ook wat het Hebreeuwse woord voor wonder betekent. Het Hebreeuwse woord voor “wonder” is eigenlijk: “iets wat uitgespaard wordt”. Het betekent aan de ene kant: het wordt uitgespaard, aan de andere kant betekent het ook; “ iets waar je niet bij kunt, iets wat ontrukt is”. Het wordt ontrukt aan je begrip, maar het wordt ook ontrukt aan de duisternis. Het wonder is ook, dat God in staat is – misschien wel op en manier die wij niet kunnen bevatten – om zo te vergelden, dat het sjaloom bewerkt. Prachtig is om te ontdekken dat God vergeldt door het geven van tegengewicht. Hij geeft “sjaloom” Hij geeft “heelmaking”. Als tegenwicht is daar de Here Jezus Christus. Hij gaat soms langs wegen, die geen mens zou bedenken, waar geen mens Hem kan volgen. Dan wordt het donker op de middag en gaat het licht uit….. God gaat altijd nog één station verder. En dat is Zijn wonderlijk geheim, hoe Hij recht en liefde samenbrengt in één verband. Liefde en recht, waarheid en recht. Als je dit beseft wordt je stil, alle woorden verstommen. Op dag dat de drie uur durende duisternis plaatsvond, werd het zo stil, dat we alleen nog het kloppen van Zijn hart kunnen horen {uitspraak Dr.teol. K.D Goverts}. Zo is het inderdaad een wonder dat Hij niet komt in toorngloed, maar in ontferming, Wonder, iets wat uitgespaard wordt, iets waar je niet bij kunt. Door Zijn lijden en sterven, door Zijn opstanding is er verzoening tot stand gekomen. “Hij draagt alle dingen door het Woord Zijner kracht”{Hebr.1 vers 3}Alles is in Hem geschapen, alles bestaat in Hem. Christus is nog niet gekomen tot Zijn volle door God gewilde grootte. Hij wacht daarop, dat Zijn gemeente naar zijn eigen beeld verheerlijkt wordt. Wij hebben nu beide dingen; de toekomstige voltooiing van de eenheid van Christus Lichaam enerzijds; en de toekomstige verzoening van de gehele schepping anderzijds {Efeze 1 vers 10}. “die Hij heeft gewrocht {werkzaam heeft gemaakt}in Christus door Hem uit de doden op te wekken en Hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten, boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam, die genoemd wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw”{Efe.1 vers 20-21}.Het gaat altijd om de Christus, het Hoofd van het Lichaam. Hij is opgevaren boven de overheden, boven de heerschappijen, boven de tronen. Hij heeft Zich gezet boven alle krachten. En dan zegt Paulus: Hij niet alleen, maar wij met Hem: “en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaatst gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus” {Efe.2 vers 6}.

Een wonder? Ja, zeker “iets waar je niet bij kunt”.

Commentaren zijn gesloten.

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

583230 bezoekers sinds 07-06-2010