Wegrapen…

12-03-2012 door Joop Neven

“Ik zal ganselijk alles wegrapen uit dit land, spreekt de Here” {Sefanja 1 vers 2}.

De N.B.G- vertaling van dit vers luidt:  “Volkomen zal Ik alles van de aardbodem wegvagen, luidt het woord des Heren”. Het blijkt dus een vertaalkwestie te zijn, waarbij in de Hebreeuwse grondtekst een soort woordspeling staat “asoph” “aseph”. Letterlijk betekent het: “inzamelen” of “wegrapen ten einde toe”. “Asaph” is eigenlijk een woord uit de landbouw, bezig zijnde met de akker {de adama}. Het inzamelen van de oogst en daarvoor moet eerst het gewas worden “weggeraapt”.

“Asaph” wordt ook gebruikt in Genesis 25 : 8 “En Abraham gaf de geest en stierf in hoge  ouderdom, oud en van leven verzadigd, en hij werd vergaderd {asaph} tot zijn voorgeslacht”. In dit gedeelte wordt het sterven van Abraham gerelateerd aan het “inzamelen”; Abraham werd ingezameld.

Weer agrarisch gesproken zamelt de boer het graan van zijn akker in, daartoe moet hij het wel afsnijden of wegnemen. Hij zegt toch niet: de tijd is gekomen, nu ga ik het graan wegvagen. Maar juist: de tijd van inzamelen is gekomen. Zo is Safanja de profeet van de inzameling, zijn naam betekent :”de Here bergt op, spaart op”. De grondtoon van heel de boodschap die hij gaat brengen is; de inzameling gaat komen.

In Sefanja 3 vers 18 komt het woord “asoph” weer terug: “De bedroefden, om der bijeenkomst wil, zal Ik verzamelen, zij zijn uit u; de schimping is een last op haar”. De N.B.G. vertaling vertaalt hier, in tegenstelling tot vers 2, met “samenbrengen” in plaats van “wegvangen” Hieruit blijkt ook het belang van een consequente vertaling.

De grote Inzamelaar, zegt in Sefanja 3 vers 17 : “De Here, uw God, is in uw midden, een held, die verlost. Hij zal Zich over u met vreugde verblijden; Hij zal zwijgen in zijn liefde; Hij zal over u juichen met gejubel”. “Hij zal zwijgen in zijn liefde”, dat betekent; Hij komt niet terug op de zonde. God is niet haatdragend. Dan smelt elke angst voor God weg, want hoe kun je angst hebben voor iemand die verklaart dat Hij Liefde is? Dan zal er uiteindelijk niet één vijand meer over zijn. Paulus zegt later: Elke knie zal buigen en alle tong zal zonder dwang erkennen, dat Jezus Christus Heer is, tot eer van God de Vader….. “opdat de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader”! {Filpp.2 vers 10-11}.

Daar is Sefanja mee bezig geweest. Mensen inzamelen. Mensen zijn  dan eindelijk vrij van het kwaad. Wij beseffen, “nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben” {1Kor.13vers 12}.

Dan zullen de goden zwijgen, dan zal God uiteindelijk tot Zijn recht komen.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

585787 bezoekers sinds 07-06-2010