wee u, schriftgeleer-den

28-10-2013 door Dr. K.D. Goverts

“Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij geeft tien­den van de munt, de dille en de komijn en gij hebt het gewichtigste van de wet verwaarloosd: het oordeel en de barmhartigheid en de trou”.{Matt.23:23}. Wee u wordt ook vaak verkeerd uitgelegd. Wee u is in de Bijbel nooit een drei­gement. Wee u betekent, dat je uiting geeft aan een angstig voor­­gevoel. Als Jezus zegt: Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, be­tekent dat: J­on­gens, Ik houd mijn hart vast voor jullie. Als jullie zo doorgaan, ziet het er voor jullie niet best uit. Jullie zitten op een doodlopende weg. Dat is ‘oi, oi, oi’ in het Jiddisch. In het boek Openbaring lezen we: “En ik zag en hoorde een arend vliegen in het midden des hemels, die met luider stem zeide: Wee, wee, wee hun, die op de aarde wonen” {O­p.8:13}. De arend (beeld van God) roept ook: ‘wee, wee…’. Wanneer je de roep van een adelaar beluistert, merk je dat er klank­ver­want­schap bestaat met de kreet van rouw of ont­steltenis, die ook bij­voorbeeld door klaag­vrouwen geuit wordt.

Gij huichelaars

Het wezen van een huichelaar is, dat hij niet uit één stuk is. Vanuit het Grieks betekent het woord huichelaar oorspronke­lijk: toneel-spe­ler. Dat is een hypocriet, iemand met een mas­ker; dat is iemand die een rol speelt. Een huichelaar is niet een schurkachtig persoon, die zegt: ik ga eens lekker an­ders doen dan ik ben. Een huichelaar is iemand, die gevan­gen zit in een be­paalde rol; de duivel laat zo’n per­soon een rol spelen. Wie is er nou vrij­wil­lig huichelaar! Dat is nou juist wat God nooit doet, God speelt nooit een rol.

Tienden van de munt, de dille en de komijn

Dat waren heel kleine plantjes. Ze brachten bij wijze van spreken van een grassprietje nog het tiende deel naar de tempel. Daar zie je weer de analyse, de details, het op­splitsen. “Gij hebt het gewichtigste van de wet verwaarloosd: het oordeel en de barm­har­tigheid en de trouw”. Het gewichtigste (zwaarste) werd verwaarloosd. Jezus legt niet de nadruk op het uitziften van die plantjes, maar op die grond­hou­ding. Er worden hier drie begrippen genoemd, die een grond­hou­ding aanduiden. Jezus zegt tegen die Farizeeën: jullie hebben de Torah ont­bonden, namelijk in een eindeloos aantal factoren. Ik ben niet gekomen om te ont­binden, maar om te vervullen. Jullie missen die grondhouding, dat is jullie pro­bleem. En juist daardoor, door die ontbinding, door dat versnipperen van de Torah, raak je ook vanbinnen steeds meer ver­snipperd. Door al die de­tails dreigden de mensen juist innerlijk ka­pot te worden gemaakt .

De barmhartigheid was er niet meer, en de scheiding, het oordeel tussen wat nu echt en onecht was. En ook de trouw was er niet meer, ze lieten elkaar val­len om kleinigheden. Ze zeiden: vervloekt is het volk, dat de wet niet kent. Ze deelden maar links en rechts ver­vloe­kingen uit, onder het motto: wij hèbben het. “Dit moest men doen en het andere niet nalaten. Gij blinde wegwijzers, die de mug uitzift, maar de kameel doorzwelg”  {Matt.23:24}. Als je bij het drinken van een glas water een mugje door zou slikken, werd je onrein. Als je in aanraking kwam met een dood dier, werd je ver­ont­rei­nigd. Aan de andere kant slikten ze zaken zo groot als een ka­meel gewoon door. De Farizeeën kenden dus totaal de grondhouding niet meer. En dan wijst Jezus hen op dat principe van het vervullen, van het volmaakt worden. Die grondhouding van God is het fundament van ons geloof. Dat is de bo­dem, waarin je leven verankerd is. Daarom kan Johannes ook zeggen: God is liefde; dat is de grondhouding van God.  Daarom staat er zelfs in Jeremia: God is de waarheid. In die grondhouding mag je jezelf terugvinden.

 

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

585367 bezoekers sinds 07-06-2010