Waw = Haak, Rechtopstaan de mens

24-05-2021 door Dr. K.D. Goverts

De 6e  letter Waw, die ook het getal 6 is, klinkt als onze ‘w’, maar na een klinker wordt hij zacht, als onze ‘v’. De zachte Waw is praktisch gelijkluidend aan de zachte Beth van ‘ábh’. In de vorm van de Aleph heeft de Waw nog een liggende houding als een verwijzing naar het mensenkind dat gelegd is in de hand van de ouders. Maar nadat het kind is opgegroeid, het ouderlijk huis heeft verlaten en aangesproken is door de Stem staat de Waw rechtop: ‘ik’ tegenover ‘Gij’.

De naam Waw betekent haak. De functie van de mens is om een ‘haak’ te zijn, een tussenschakel tussen God en de wereld. Een verbindingsfiguur die de schepping dankzeggend verbindt met de Schepper. De mens kan als geen ander schepsel dingen aan elkaar haken: logische verbanden leggen, verbindingen maken die er eerder niet waren en op basis daarvan iets nieuws scheppen. Mens zijn is creatief zijn: een medeschepper naast dé Schepper. Na de Aleph-ervaring (ik ben er) en de Hé-ervaring (‘ik’ tegenover ‘Gij’) is er de Waw-ervaring (ik kán). De Waw lijkt op een verlengde Jod, dat hand betekent. De Waw is zo gezien een verlengde ‘hand’: de mens heeft niet alleen handen maar is een hand, bestemd om een helpende hand te zijn.

Merkwaardig is dat het Hebreeuws geen woorden kent die beginnen met een Waw. Er zijn wel een aantal werkwoorden waarbij de Waw vooraan de stam staat maar toch schrijft men een Jod. De symboliek hiervan is dat de Waw, de scheppende mens die kwetsbaar is voor verleiding om zich los te haken en zich te verzelfstandigen tegenover God, steeds als hij vooraan staat bescheiden terugtreedt en plaats maakt voor de eerste letter van de naam van God, de Jod.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Hoe ver kan liefde gaan?

Op 4 mei herdenkt Nederland alle Nederlandse slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog. Dit zijn militairen en burgers die stierven in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Intussen zijn er weer militairen en burgers omgekomen in de Russische / Oekraïense oorlog. “Dit nooit weer” is weer niet gelukt. De vraag dringt hier en daar op of God Poetin zal straffen […]

601656 bezoekers sinds 07-06-2010