Wat is ten diepste besnijdenis?

18-06-2012 door Joop Neven

“Genesis 17:11 “U zult het vlees van uw voorhuid laten besnijden, en dat zal tot een teken van het verbond zijn tussen Mij en u” {Genesis 17 vers 11}.

Een voorhuid in het Hebreeuws heet” orlah hl’r”.{voorhuid}. Een onbesnedene is een “orel lre” {dragende de voorhuid}. Onbesneden wil zeggen, deze plaats waar het leven wordt gegeven is omhuld, zoals de wereld in het uiterlijk omhuld is en daarmee verbergt waar het leven vandaan komt. Deze omhulling kan men in de wereld zien, men ziet ook dat het leven er altijd is, maar de bron waar het leven vandaan komt is in de wereld niet zichtbaar. De besnijdenis komt bij Abraham voor het eerst voor, zie Genesis 17 vers 11, het kwam precies op het moment waar hij zei dat hij geloofde, zoals Paulus Abraham citeert in Romeinen 4 vers 1-6 “Wat zullen wij dan zeggen, dat Abraham, onze voorvader naar het vlees verkregen heeft? Want indien Abraham uit werken gerechtvaardigd is, dan heeft hij roem, maar niet bij God. Want wat zegt de Schriftwoord? Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Nu wordt hem die werkt, het loon niet toegerekend uit genade, maar krachtens verplichting. Hem echter die niet werkt, maar zijn geloof vestigt op Hem, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid, gelijk ook David de mens zalig spreekt, aan wie God gerechtigheid toerekent zonder werken” {Rom.4 vers 1-6}. Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Het werd gezien als iets geweldigst en hem wordt meegedeeld: “Er zal zich nu bij jouw, dat wat verborgen is en leven geeft, daar wordt de omhulling van weggnomen en zal duidelijk worden waardoor je eeuwig leeft!” Met andere woorden, door geloof valt bij de mens de omhulling weg, alleen als je besneden bent, is datgene wat “geloof” is, mogelijk te verschijnen.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

582707 bezoekers sinds 07-06-2010