Wat is lasteren tegen de Heilige Geest

28-05-2010 door Joop Neven

door Thomas Talbott

Een betere vraag was geweest: Wat betekent het precies om te zeggen dat God nooit een bepaalde zonde zal vergeven of er pardon voor zal geven? Betekent het dat God nooit een bepaalde zonde zal vergeven?, of dat Hij niet langer probeert om die persoon met Zichzelf te verzoenen?, of dat Zijn houding tegenover die persoon er niet langer één is van vergeving.? Helemaal niet! Het idee dat Jezus in gedachten lijkt te hebben houdt veel meer in dan een vergevende houding, die bij God nooit ophoudt, het houdt ook een vrijstelling van een verplichting in, of het schrappen van schuld of het nietig verklaren van een voorgeschreven straf. Het ligt dichtbij ons idee van het vergeven van een schuld voor een crimineel. Als een schuld niet vergeven wordt, dan moet worden betaald, en eenmaal betaald, bestaat hij niet meer. Als een crimineel zijn straf heeft uitgezeten is er niet langer een behoefte aan een pardon. Een onvergefelijke zonde of een zonde waarvoor geen pardon is, hoeft daarom nog helemaal geen oncorrigeerbare zonde te zijn. Om de hele zaak in perspectief te zetten, kunnen we het zo bezien, dat de meeste mensen waarschijnlijk zonden hebben begaan die onvergefelijk zijn, zoals Jezus inderdaad aangeeft dat één van de meeste zonden, de weigering om anderen te vergeven, zo onvergefelijk is, dat het alle andere zonden ook onvergeeflijk maakt.”indien gij andere niet vergeeft, zal ook uw vader uw overtreding niet vergeven {Matth.6 vers 15}. Dit is nauwelijks verrassend. God kan moeilijk vóór vergeving zijn, en tegelijk onze weigering om anderen te vergeven tolereren. Hij kan moeilijk vóór verzoening zijn en tegelijkertijd toestaan dat wij weigeren berouw te hebben van iets dat ons van anderen scheidt en evenzo kan Hij moeilijk vóór onze uiteindelijke volmaaktheid en geestelijke wedergeboorte zijn, en tegelijk onze moedwillige tegenstand tegen het werk van de Geest in ons tolereren. God zal zijn straf niet achterwege laten, dat is, een strenge manier van correctie, als we op die wijze zondigen. Zoals de auteur van de Hebreeënbrief het stelt: “ want als wij moedwillig zondigen nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben, dan blijft er geen slachtoffer voor de zonde meer over, maar een vreselijke verwachting van oordeel, en een felheid van vuur dat de tegenstanders zal verteren {Hebr.10 vers 26-27}.Als we de Paulinische boodschap beluisteren, dan moeten we elke straf, zelfs de strenge straf waar de Hebreeën op zinspeelt, beschouwen als een uitdrukking van genade. Gods genade bestaat volgens Paulus juist hierin; Hij zal onze voeten in de kolen houden totdat de tegenstander volkomen verteerd is. “We zullen worden gered al door vuur” {1Cor.3 vers 15}. Een punt om opnieuw te benadrukken is, dat Gods weigering om een bepaalde zonde te vergeven, in geen geval inhoudt dat er van Zijn kant een gebrek aan medelijden of genade is.

 

Commentaren zijn gesloten.

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

579756 bezoekers sinds 07-06-2010