Wat geloven wij?

30-05-2010 door Joop Neven

Er zijn helaas veel gelovigen die de ene helft van de Bijbel geloven en de andere helft niet. Om eens een paar voorbeelden te noemen: In Lucas 1 vers 32-33 staat: “Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogste genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven. En Hij zal als koning over het huis van Jacob heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde nemen.” De eerste helft gelooft men vast. “Deze zal groot zijn…” De tweede helft echter  geloofd men vaak niet, men zegt dan. “Hij zal een troon in de hemel hebben en Hij zal Koning zijn van zijn Kerk”. Niet anders is het, wanneer de Schrift spreekt over de redding der wereld. Vele teksten, die zeggen dat geloof nodig is om gered te worden, geloofd men van harte, en terecht, maar wanneer de Bijbel negen maal verzekert, dat de hele wereld gered zal worden, dan zeggen die zelfde gelovigen dat dit niet waar is; dat niet de hele wereld gered zal worden, maar slechts en deel van de wereld. Natuurlijk komt dat, doordat wat men wel en wat men niet gelooft: de redding van de gelovige alleen, en redding van de wereld, schijnt met elkaar in strijd te zijn. Maar is dat zo? Tot tweemaal toe wordt de Here Jezus de Zaligmaker der wereld genoemd; beter vertaald; de “Redder der wereld”. {Joh.4 vers 42; 1Joh.4 vers 14} “Redder der wereld” is Hij slechts als Hij ook daadwerkelijk de wereld redt. Net zoals Abraham slechts een erfgenaam is als hij daadwerkelijk der wereld beërft {Rom.4 vers 13}. Door te beweren over Gods onvervulde intentie om de wereld te redden, wordt Hij tot een doelmisser gemaakt. Nog een mooi voorbeeld is Jozef. Jozef kreeg van de Farao de naam Zafnath Paäneah, dat betekent; “redder der eeuw” of “redder der wereld”. Maar als Jozef maar een tiende deel van de Egyptenaren gered had en de anderen waren de hongersnood gestorven, zou de Farao hem dan wel redder der wereld genoemd hebben? En wanneer Christus de Redder der wereld wordt genoemd, is dat omdat Hij de wereld redt. Maar wanneer we in gedachte lezen: Redder van de uitverkorenen in de wereld, dan lezen en geloven we niet wat er staat. Wanneer ik een drenkeling uit het water wil halen, maar het mislukt door één of andere oorzaak, dan ben ik niet de redder van de drenkeling. We moeten het woord “Redder der wereld” in al haar éénvoud geloven. De bouwer van een huis bouwt het huis en de Redder van de wereld redt de wereld. In Joh.6 vers 33 staat: “want dát brood Gods, dat uit de hemel nederdaalt en aan de wereld {niet alleen aan de gelovigen, maar aan de hele wereld} het leven geeft”. Dat is toch duidelijk: Hij daalt uit de hemel neder: daar lezen we toch ook niet “Hij zou wel uit de hemel willen nederdalen”. Waarom zullen we dan lezen. “Hij zou de wereld het leven wel willen geven”.Nee, er staat “Hij geeft de wereld het leven” De prachtige tekst uit Johannes 1 vers 29 “Zie, het Lam Gods, dat de zonde der wereld weg neemt” verlagen we toch niet door te stellen dat maar een deel van de wereld de zonde zijn vergeven. Er staat “die de zonde der wereld wegneemt”. En als die zonde zijn weggenomen, dan heeft de wereld geen zonde mee. “Hij is een verzoening voor onze zonden, en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld”. {1Joh.2 vers 2}. Ja maar, alleen de gelovigen hebben toch het eeuwige leven?. Dat is één waarheid. Maar al wat door Christus geschapen is, wordt door Christus verzoend, dat is ook de waarheid. Die twee zijn niet met elkaar in tegenspraak. De oplossing geeft de Schrift zelf. Het eeuwige leven is het leven gedurende de eeuwen. De verzoening van al het geschapene heeft plaats aan het einde der eeuwen. Over dat einde der eeuwen spreekt de Schrift in 1 Kor.15 vers 20-28. Overal in de Schrift is Christus Koning, maar in deze verzen geeft Hij het koninkrijk aan de Vader over. “De Vader heeft de Zoon lief en heeft hem alles in handen gegeven” zegt Johannes. Maar wanneer de Zoon de schepping volmaakt heeft, geeft Hij ze terug aan de Vader. Dat is het heerlijk einde der eeuwen. “God allen in allen”.

Commentaren zijn gesloten.

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

585473 bezoekers sinds 07-06-2010