Want wij zijn de besnijdenis

05-10-2013 door Joop Neven

Want wij zijn de besnijdenis, die door de Geest Gods Hem dienen, die in Christus Jezus roemen en niet op vlees vertrouwen” {Fillp.3:3}.

De echte besnijdenis is volgens Paulus niet het weghalen van een stukje vlees van ons lichaam. De ware besnijdenis is het weghalen van het hele lichaam, d.w.z. niet langer vertrouwen op je eigen gehoorzaamheid, of op je godsdienstige prestaties om aanzien bij God te verwerven, maar vertrouwen op Christus alleen {zie ook Fillp.3:4-11 en Kol.2:11,20-23}. De “goede werken” die een besneden mens verricht, en waarmee hij God dient, zijn geen vrucht van zijn eigen inspanningen, maar vrucht van Gods Geest. Het Griekse werkwoord “latreuoo”, dat Paulus gebruikt, wijst op een eredienst waarin God wordt aanbeden. De apostel was een toonbeeld van de ware besnijdenis, daarom kon hij aan de gemeente van Korinthe schrijven: “Door de genade van God ben ik wat ik ben; en Zijn genade aan mij is niet tevergeefs geweest, want ik heb meer gearbeid dan zij allen; doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is” {1Kor.15:10}. Aan de Galaten schreef hij: “Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik, dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij” {Gal.2:20}. Wie net als Paulus de ware besnijdenis kent, kan onmogelijk op eigen prestatie prat gaan. Zo iemand kan alleen nog maar in Christus Jezus roemen {zie 1Kor.1:30-31 en 2 Kor.10:17}. “Hij is voor ons geworden: wijsheid van Godswege, gerechtigheid, heiligheid en verlossing” {1Kor.1:30}. Wij leven door het geloof {d.w.z. de trouw} van de Zoon van God, die ons heeft liefgehad en zich voor ons heeft overgeven {Gal.2:20}. “ Niet op vlees vertrouwen” wil gezien het vervolg van Paulus’ betoog zeggen: geen enkel vertrouwen stellen op rituelen {Gal.6:12-13; Efe.2:11}, op je lidmaatschap van een bepaalde groep {Fillp.3:5}, of op je inspanning om Gods wet te onderhouden {Fillp.3:6}. Alles verwachten van Jezus alleen.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

583227 bezoekers sinds 07-06-2010