Want de Here zal zijn volk niet verstoten

16-04-2012 door Joop Neven

“…..Want de Here zal zijn volk niet verstoten, en zijn erfdeel niet verlaten… {Ps.94 vers 14}.

In het Hebreeuws staat hier een chiasme; dat wil zeggen, dat ‘zijn volk”en “ zijn erfdeel” worden omsloten door dat “niet verstoten” aan het begin en dat “ niet verlaten” aan het eind. Dus letterlijk staat er eigenlijk’

…..”want niet verstoten zal de Here zijn volk en zijn erfdeel zal Hij niet verlaten….”

Het volk wordt dus omsloten door wat God doet. En wat God doet wordt hier uitgedrukt door een vorm van wat Hij niet doet. “Niet verstoten” en “niet verlaten” klinkt op het eerste gehoor als een ontkenning, maar het is het meest positieve van wat je kunt hebben. Heel het volk wordt omsloten door het besluit van God, om zijn volk nabij te blijven. Daarmee wordt dus alle kwaad en alle onheil lamgelegd.

Paulus pakt die vraag in Romeinen 11 vers 1 ook op: “Ik vraag dan: God heeft zijn volk toch niet verstoten? Volstrekt niet! Letterlijk staat er: ´dat moge niet geschieden”. Als God Israël  zou verstoten, welke garantie zouden wij dan hebben. Dan is er voor ons geen enkele zekerheid, dat wij niet vandaag of morgen uit de gratie zullen vallen. Maar God raakt niemand kwijt. Hij die alles omvat, Hij die liefde is, Hij die is en die was en die komt. Hij zal nooit laten varen de werken Zijner handen. En het middelpunt van alles is en zal wezen: Christus Jezus, de Zoon van David, “opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader” {Filpp.2 : 10-11}. En alle volken en alle geslachten der aarde zullen Hem de eer toebrengen. Psalm 145 zegt zo prachtig:“genadig en barmhartig is de Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid. De Here is voor allen goed, en zijn barmhartigheid is over al zijn werken”{Ps.145 : 8-9}. “Allen”, hoe zeer ze ook afgedwaald zijn. Hij heelt hun wonden, en Hij verzameld in. En dan zien we het eindresultaat in Psalm 150, waar al de instrumenten gaan samenspelen. En dan eindigt het met die prachtige regel: “…..Alles wat adem heeft, love de Here…” {Ps.150 : 6}.

 

 

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

576556 bezoekers sinds 07-06-2010