Wall Street nog steeds nerveus

12-07-2010 door Joop Neven

De wereld staat op z’n kop. Vele miljarden euro’s zijn verloren, zomaar door het afvoerputje verdwenen. Deze week is weer eens aangetoond dat de wereld is gebouwd op drijfzand, gebaseerd op leugens en macht. Op deze momenten denk ik wel eens, de overste van deze eeuw is gelukkig maar een tijdelijk begrip. Want gelukkig bestaat geen ander fundament waarop de wereld kan bouwen dan, Jezus Christus en dien gekruisigd. Daar heeft Paulus het ook over in 1 Kor.3 vers 22… hetzij wereld, leven of dood, hetzij heden of toekomst, het is alles het uwe. Wees je bewust, dat het allemaal ‘van u bent’. Een prachtig beeld vind je in Ps. 24 vers 1”Des Heren is de aarde en haar volheid, de wereld en die daarop wonen”. Dat is het kernpunt, het uitgangspunt. De aarde is van God! Dat geeft een geweldige rust. Want als je denkt, dat het grootste deel prijsgegeven is aan de overste deze wereld, heb je eigenlijk geen fundament voor je geloof, voor je vertrouwen. Want dat ontbreekt er nu in deze tijd, men vertrouwt elkaar niet meer. Maar geloof betekent, vertrouwen, betekent, leven uit genade. Genade is de gunst, die je niet hoeft te verdienen, het is niet loon naar werken. Je wordt ontheven aan de loondienst. Je wordt onttrokken aan die hele wereld van de beursberichten en de koersen.

Genade heeft het laatste woord. Die is allesomvattend. De genade omvat het gericht. God zal deze wereld uit genade gaan richten, de dingen gaan recht zetten. Het is genade, dat er een keer een einde komt aan dit tijperk. Mijn bede is: “Sta op, o God, richt de aarde, want Gij Zelf bezit alle volken” {Ps.82 vers 8}. Want als Hij gaat richten, komen de volkeren tot rust. “Rahab en Babel vermeld Ik als degenen die Mij kennen; zie Filistea en Tyrus met Ethiopie: deze is daar geboren”{ Ps.87 vers 4}. Bij het optellen van de volkeren mogen zij er ook bij horen. Uitgeput en arm komen zij aan, ze staan met lege handen. Bij die volkeren zijn alle lichten uitgegaan, maar dan zien ze eindelijk hét Licht. Dat is het enige Licht, dat overblijft. Dat Licht is ontoegankelijk voor de duisternis.“en door Hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kriuises, alle dingen weder met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is”. {Kol.1 vers 20}. “Hij heeft gedacht aan zijn goedertierenheid en aan zijn trouw jegens het huis Israëls; alle einden der aarde hebben aanschouwd het heil van onze God” {Ps 98 vers 3}. Hij heeft gedacht aan Zijn genade. Dat is het mooiste van de Blijde Boodschap, als God gedenkt, dan gedenkt Hij ten goede. Alleen Hij weet hoeveel genade en ontferming er nodig is om heel de schepping terecht te brengen. Maar, en daar kunnen we op vertrouwen, het zal Hem gelukken. Hij laat niet varen de werken Zijner handen

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

583230 bezoekers sinds 07-06-2010