Waarom deze site

Uitgangspunt van deze site is, dat de artikelen niet spreken over een God die eindeloos straft, maar dat het kwaad stuk loopt op Zijn liefde. Velen benadrukken de voortdurend zondige staat van de mens, omdat ze bang zijn een krachtig middel verliezen om de mens tot God te brengen.

Ik zou zeggen probeer het eens met het Evangelie van de alles overwinnende Liefde. Zet de bezwaren van de verzoening eens opzij, en geeft God de eer, de Redder der wereld. Want als men verkondigd dat het merendeel van de mensheid verloren gaat, wie is dan de Grote Verliezer?

De Apostel Paulus, heeft een bijzonder onderwijs gegeven, met name spreekt hij vrijmoedig over de levende God die een Heiland {lett. Behouder of Redder} is van alle mensen. {1Tim.4 vers 10} Paulus legt onder andere uit, dat Gods Plan met de wereld zal eindigen in; God zij alles in allen {1Kor 15 vers 28}.

In de Bijbel zal men tevergeefs kunnen afleiden, dat God voor een deel afstand heeft gedaan van Zijn Schepping. Alles is in Hem geschapen, alles bestaat in Hem.

In deze bedeling van de genade hebben we beide ontvangen; de toekomstige voltooiing van de eenheid van Christus Lichaam, en de toekomstige verzoening van de gehele Schepping.

Kritiek op de websit van www.wereldgeschiedenis.com

Op het web kunt u lezen dat www.wereldgeschiedenis.com gevaarlijk is! De waarschuwing is van één (buitenlandse) webmaster afkomstig en door talrijke navolgers klakkeloos overgenomen.  We zijn met zulke geluiden heel blij, want volgens de Bijbel betekent dit dat we op de goede weg zijn: “Wee u, wanneer alle mensen wél van u spreken; immers op dezelfde wijze hebben hun vaderen met de valse profeten gehandeld”  (Lukas 6:26). Het is een éér om  te worden verguisd (vooral wanneer dit geschiedt vanwege de Naam).

Op iedere site staat met grote letters: “Wees gewaarschuwd voor deze Nederlandse Unitarische Universalisten!” . Daarna volgen er een aantal adressen, waaronder het onze (www.wereldgeschiedenis.com).  Het verbaasde ons dat wij unitarische universalisten zouden zijn want we kennen die stroming helemaal niet. De woorden “unitariër” en “universalist” zijn niet ontleend aan de Bijbel, en in dat Boek wordt er niet voor hen gewaarschuwd.
De God van de Bijbel is de God van Israël, en het Credo van dat volk luidt als volgt: “Hoor, Israël, de HERE is onze God; de HERE is één!” (Deuteronomium 6:4) “Welk gebod is het eerste van alle? Jezus antwoordde: Het eerste is: Hoor Israël, de Here, onze God, de Here is één…” (Markus 12:28-30) “Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen” (1 Timotheüs  2:5-6)

Omdat wij dit belijden (één God, één middelaar die de losprijs heeft betaald voor allen) wordt ons een onbijbels etiket opgeplakt. We verkeren met onze belijdenis echter in goed gezelschap (van Mozes, Christus en Paulus, niet van de valse profeten).

Met vriendelijke groet,

Joop Neven

Zoeken

Column

Hoe ver kan liefde gaan?

Op 4 mei herdenkt Nederland alle Nederlandse slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog. Dit zijn militairen en burgers die stierven in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Intussen zijn er weer militairen en burgers omgekomen in de Russische / Oekraïense oorlog. “Dit nooit weer” is weer niet gelukt. De vraag dringt hier en daar op of God Poetin zal straffen […]

601652 bezoekers sinds 07-06-2010