Waarheid

05-09-2020 door Joop Neven

“Waarheid” is het Hebreeuwse “emeth”  אמת. Waarheid heeft met God en Zijn woord te maken{Ps.31 vers 6; Joh.14 vers 6}. Wanneer je nu de “alef” uit dit woord weghaalt, dan blijft er “meeth” over. Dit betekent “dood”of “dode”. Zonder de “alef” is de waarheid dood. Het leven ontbreekt in de waarheid, zodra de “alef”, namelijk God, eruit wordt gehaald

Toegepast op de schepping: wanneer de “beeth” van de “alef” wordt losgekoppeld, is de schepping a.h.w. gescheiden van God. Wanneer de mens de wereld als doel ziet, stelt men daarmee de 2 centraal, de tweeheid of dualisme. Gods bedoeling is echter: de weg van de 2 naar de 1. Wanneer de 2 blijft staan, dan blijft alleen dualisme over. D.w.z., dat er altijd twee dingen zijn, die tegenover elkaar staan, “licht en duister”, “goed en kwaad”.  Wanneer de “beeth” los staat van de “alef”, blijft deze verstrikt in het dualisme. Het schepsel gaat zichzelf als hoofdpersoon opwerpen en zichzelf de hoofdrol toekennen. Hij denkt een schepper te zijn en dan sta je als Schepper buiten. Het betekent, dat de wereld of de mens in zichzelf geen doel heeft, zolang hij nog niet aan de “alef”, de 1, gekoppeld is.

Als je bij God komt, zeg dan maar “abba” Daar zit heel de wereldgeschiedenis in: één – twee – één. Door de twee heen om uiteindelijk weer bij de één te komen. Je gaat door Egypte heen, Egypte is in het Hebreeuws “Mitsrajim” {dat is een dualis: “ajim”, daar zit ook die tweeheid in}.

Waarheid zonder God is de dood. Maar als God komt en zegt: Ik zal mijn letter voor jouw naam zetten – de “alef”, dan kom je in die andere wereld terecht en wordt je terechtgebracht.

Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht tot in het laatste nageslacht

1 comment on “Waarheid”

 1. Geachte Br. Neven,
  In onze gemeente hebben we in de jaren 2018-2020 het evangelie van Marcus bestudeerd. We zijn van plan dit in boekvorm uit te geven. In hoofdstuk 14 vers 27 gaat het het slaan van de herder. U schreef daar een passende verklaring over die ik graag wil opnemen in het boek.

  27 En Jezus zeide tot hen: Gij zult allen aanstoot aan Mij nemen, want er staat geschreven: Ik zal de herder slaan en de schapen zullen verstrooid worden.(Zach. 13:7)
  Ik weet niet in hoeverre de discipelen van “Jeshua” de reikwijdte van deze tekst aanhaling van Jezus hebben begrepen. Het is zelfs voor ons moeilijk te begrijpen.
  * Een Christen Br. Neven schreef op de website http://www.wereldgeschiedenis.com het volgende.
  “Misschien is dit de manier waarop het lijden van Jezus in een Goddelijk licht wordt gezet. In die zin, dat de mens het heeft gedaan, maar nu wordt deze mensen de last afgenomen. Het is net alsof God zegt, jullie hebben de kruisiging uitgevoerd, maar Ik zal het voor Mijn rekening nemen. Ik zal de lasten van je af nemen!” Want wat zou het alternatief zijn dat God gezegd zou hebben, zoiets als: “Jullie hebben de herder geslagen en dat zal Ik jullie blijven aanrekenen?”

  Br. Neven gaat verder: “De profetie die Jezus uitspreekt, legt de daad bij God zelf neer.” Daarmee zegt God feitelijk: “Neen… , Ik zal jullie niet aan rekenen wat je de Zoon hebt aangedaan, Ik zal het Mijzelf aanrekenen.” God Zelf neemt de schuld van de kruisiging op zich!
  Een prachtige gedachte waar je wel even over kunt doorpraten!

  Graag hoor ik van u of u er geen bezwaar tegen hebt.
  Vriendelijke Groet
  P.L. de Groes.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Kharib

Carl Friedman vertelt over een jongen, hij heette Hakan en hij was zes jaar, ze zag hem buiten, op een braakliggend veldje. Hij had een bal bij zich, en hij staarde ernaar, alsof hij hoopte dat die vanzelf in beweging zou komen. Ben je aan het voetballen? vroeg zij. Ja, maar er is niemand om […]

588109 bezoekers sinds 07-06-2010