Waar kom je vandaan?

30-10-2021 door Dr. K.D. Goverts

Dat is een heel fundamentele vraag. En dat is in wezen ijzer­sterk: Waar kom je vandaan? Misschien is dat de belangrijkste vraag die de mens in zijn leven kan stellen. In Genesis 16 komt een engel bij Hagar in de woestijn en vraagt: waar kom je vandaan en waar ga je heen? Jezus zegt in Johannes 8: «Ik weet waar Ik vandaan kom en Ik weet waar Ik heen ga». Dat was ook het geheim in het leven van Je­zus. Want ze probeerden Jezus ook op allerlei manieren klein te krij­gen. Dat is altijd de tactiek van de duivel: kleineren en klein houden. ‘Het wordt toch niets met je, vergeet het maar’.

Maar dan komt God en zegt: vergeet het nou eens niet! Weet je wel waar je vandaan komt? Dat is een van de sterkste wapens tegen de duis­ter­nis.

Als ze Jezus proberen te kraken en proberen te vloe­ren, en als ze zeg­­­gen: we zullen eens even vertellen wat Hij is: Hij is een Sama­ri­taan, Hij deugt niet, en dit is niet goed en dat is niet goed, dan zegt Jezus heel simpel: Ik weetwaar Ik vandaan kom. En Ik weet daarom ook waar Ik heen ga. Ik ga heen, daar waar Ik ook vandaan kom. En dat zegt Jezus – en dat is toch ook weer heel fun­damenteel – dat zegt Je­zus als Mens. Jezus, die honderd procent mens was, één van ons, en vanuit zijn totale mens­zijn, van daaruit kon Hij zeggen: Ik weet waar mijn oor­sprong ligt.

Daarom is het voor een mens ook heel belangrijk om op zoek te gaan naar zijn oorsprong. Misschien is dat ook vaak de tragiek van men­sen, dat ze hun oorsprong kwijt zijn. Dan ben je helemaal overgele­verd aan de dingen van de dag, aan de lot­gevallen, aan het toeval. En dan ga je ronddraaien in de cirkel van de fei­ten. Als je de oorsprong van een beek­je in de bergen wilt vinden, moet je soms heel ver stroomopwaarts gaan en heel wat klauteren en klim­­men. Zo ga je terug naar dat oorspron­ke­lijke spoor, zoals ook Psalm 17 zegt: «Ik zet mijn treden in uw spoor»

Hij is de God van je oorsprong

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Kharib

Carl Friedman vertelt over een jongen, hij heette Hakan en hij was zes jaar, ze zag hem buiten, op een braakliggend veldje. Hij had een bal bij zich, en hij staarde ernaar, alsof hij hoopte dat die vanzelf in beweging zou komen. Ben je aan het voetballen? vroeg zij. Ja, maar er is niemand om […]

588087 bezoekers sinds 07-06-2010