Vrees betekent niet dat je bang moet zijn

27-05-2010 door Joop Neven

Mijn zoon, indien gij mijn woorden aanneemt en mijn geboden bij u bewaart {Spreuken 2 vers 1} In het Hebreeuws heb je twee begrippen, die vertaald worden met woord. Het woord, dat hier gebruikt wordt {emer}, betekend eigenlijk; verheldering. Dit is een uitspraak van God, maar dan heel speciaal waarin Hij iets verheldert van Zichzelf. Je zou hier dus kunnen vertalen; indien gij mijn “zelfmededeling” aanneemt.

Mijn geboden bij u bewaart

Dat woord “bewaren” {tsafan}, betekent eigenlijk; opsparen. De grondregels van God opsparen, dan wordt je hart als het ware een provisiekast, een bewaarplek. Je gaat die woorden van God diep in je hart opbergen. Je hart wordt een soort brandkast, waar je al die juwelen, al die kostbare schatten heet zorgvuldig gaat opbergen. Juwelen en edelstenen leg je tenslotte niet voor het raam, die berg je zorgvuldig op. Zodat uw oor de wijsheid opmerkt en gij uw hart neigt tot de verstandigheid, ja, indien gij tot het inzicht roept en tot de verstandigheid uw tem verheft; indien gij haar zoekt als zilver en naar haar speurt als naar verborgen schatten, dan zult gij de vreze des Heren verstaan en de kennis vinden {Spr.2 vers 2-5}

De “vreze des Heren” betekent; eerbied. Vrees betekent hier niet, dat je bang bent, dat is vaak een misverstand. De “vreze des Heren” is de eerbied voor God, maar ook de eerbied van God.

Het is respect, waardoor je eerbiedig met elkaar omgaat, maar dat je ook eerbiedig met jezelf omgaat. Het is ook belangrijk, dat je respect hebt voor jezelf. “En dan zul je de kennis van God vinden” zegt vers 5. Want de Here geeft wijsheid, uit zijn mond komen kennis en verstandigheid; Hij bewaart hulp voor de oprechten, Hij is een schild voor wie onberispelijk wandelen {Spr.2 vers 6-7}.

“Hij bewaart”; hier heb je weer hetzelfde woord “bewaren” {tsafan}, als in vers 1: opsparen.

Het Hebreeuwse woord {toesjijah}, dat hier vertaald is met hulp, gaat eigenlijk nog een laag dieper. De Statenvertaling heeft dat ook heel mooi, daar staat: Hij bewaart voor de oprechten een bestendig wezen. Dat betekent dus, dat je “bestendig wordt”, dat je stabiel wordt, dat je van binnen iemand gaat worden. Dan krijg je identiteit. Je zou dus ook kunnen zeggen: Hij bewaart voor de oprechten innerlijke identiteit. Zo krijg je innerlijke samenhang, zo kun je jezelf worden.

Commentaren zijn gesloten.

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

576357 bezoekers sinds 07-06-2010