Vrede

31-05-2010 door Joop Neven

In de hele Bijbel zal men tevergeefs kunnen afleiden, dat de Zoon des Vaders voor een deel afstand heeft gedaan en daarom ontslagen is van alle verantwoordelijkheid voor wat oorspronkelijk in Hem geschapen werd. Hij draagt alle dingen door het woord Zijner kracht. Alles is in Hem geschapen, alles bestaat in Hem. Christus is nog niet gekomen tot Zijn volle door de Vader gewilde grootte. Hij wacht daarop, dat Zijn gemeente naar Zijn eigen beeld verheerlijkt wordt. de gemeente, die Zijn Lichaam is, de vervulling desgenen die alles in allen volmaakt {Efe.1 vers 23}. We hebben nu beide dingen ontvangen: de toekomstige voltooiing van de éénheid van Christus Lichaam enerzijds, en de toekomstige verzoening van de gehele wereld anderzijds. Hier is geen twijfel mogelijk als we de volgende woorden lezen  in Kol.1 vers 20, “ en door Hem, vrede gemaakt hebbende {Letterlijk, vrede makende. God is nog steeds bezig vrede te maken} door het bloed zijns kruises, alle weder met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is”.

Vallen in de geest

“Toen ik haar zag, viel ik op mij aangezicht, en ik hoorde de stem van Een, die sprak. Hij zeide tot mij: Mensenkind, sta op uw voeten, opdat Ik met u spreke. Zodra Hij tot mij sprak, kwam de geest in mij en deed mij op mijn voeten staan en ik hoorde Hem, die tot mij sprak” { Eze.1 vers 28 t/m Eze.2 vers 1-2 }. Het zogenaamde “vallen in de Geest”, “schudden in de Geest” en het “lachen in de Geest” komen we in de Bijbel nergens tegen, en zeker niet achterover vallen! Maar als er in sommige bijbelteksten al sprake is van een vallen, dan niet achterover, maar voorover, op het aangezicht, in aanbidding! Er staat in al deze teksten wel bij, dat de persoon in kwestie onmiddellijk wordt opgedragen om niet te blijven liggen, maar om te gaan staan! De Heilige Geest laat ons niet achterover vallen, maar richt ons juist op, want God wil, dat wij rechtop staan voor Zijn aangezicht, met opgeheven hoofden.

Zie Eze.3 vers 23-24; Dan.8 vers 18; Dan.10 vers 9-10; Matth.17 vers 6-7; Hand.9 vers 4-6; Hand.22 vers 7.

Commentaren zijn gesloten.

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

583059 bezoekers sinds 07-06-2010