Voltooien, voleindigen

30-05-2010 door Joop Neven

Zeg ons, wanneer zal dat geschieden en wat is het teken, wanneer al deze dingen in vervulling zullen gaan?   {Marc.13:4}.

Letterlijk: “Wanneer deze dingen alle op het punt staan voleindigd te worden”.

Het Hebreeuws heeft een paar woorden voor voleinden, of voleindigen.

1. Qéts

2. Kalah

Het woord qéts betekent eigenlijk einde, grens. Daar hoort een werkwoord bij, dat letterlijk betekent: afsnijden. Als de vrucht rijp is, wordt zij afge­sne­den. Als het koren rijp is, wordt de sikkel in het graan geslagen. Daar zit dan tege­lijk het beeld in: het kwaad wordt afgesneden. Het woord kalah betekent eigenlijk: voltooien, voleindigen.

Dat hangt dan ook weer samen met het woord kol, dat bete­kent: alles. Als het voltooid is, is alles voldragen. Dan is God alles in allen. Dan zou je kunnen zeggen: dan is het ‘Hij alleen’. ‘Al één’. Dan is het Al één geworden. Dus zowel het kwade als het goede wordt voleindigd. Als het goede wordt voleindigd, is het volkomen gaaf geworden, dan is het compleet geworden. Als alle schapen in de kooi zijn gekomen, kun je zeggen: nu is de kudde vol­eindigd.

Commentaren zijn gesloten.

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

579756 bezoekers sinds 07-06-2010