Vier – het getal van het herstel van de gehele aarde

24-02-2011 door Dr. K.D. Goverts

De taw is de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet en heeft 400 als ge­­talswaarde. In het Grieks is het de omega (800), want de Griekse let­ters hebben ook hun getalswaarde. Alleen wordt daar een beetje anders ge­teld.

 Vier is het getal van de dalet, van de deur en dat wordt uiteindelijk 400.

Vier is ook het getal van de hele aarde. Dan gaat het herstel tot de uiter­sten en tot de uithoeken van de aard­bodem. Het getal 400 is ook het laatste in de Hebreeuwse telling. Daarna kun je nog wel door­tellen, want de slotletters (sluitletters) horen er ook nog bij. Die slotletters zijn: de slotkaf – 500; de slotmem – 600; de slotnun – 700; de slotpee – 800 en de slot-tsadeej – 900.  De ‘eleph heeft als getalswaarde 1000 en dat is weer net als bij de aleph. Bij de 1000 ben je terug bij de 1. Dan is in wezen de cirkel rond, dan is het ge­heimenis voleindigd; terug bij de één en bij de Ene. Daarom kunnen we ook zeggen: de Messias is degene die de tiqqun ‘olam, de wederoprichting van de wereld brengt. Hij is degene die alle din­gen weer één maakt en terugbrengt tot de Ene. Dan zijn we weer te­rug bij de blanco bladzijde vóór Genesis 1. Terug bij de aanvang, bij het oer­begin, bij Hem die zegt: Ik zal er zijn (‘Ani ehjèh). Dat laatste woord begint ook met een aleph; dan ben je terug bij de oorsprong van alle din­gen. Het laatste woord is thuiskomst, terug bij het hart. Tot zolang zitten we in de bal­ling­schap, in de tijd van het herstel. Jehuda Amichai, een Joodse dichter, zei: Steeds is er iets te herstellen, steeds is er iets kapot. God ligt op zijn rug onder deze wereld. Hij is al­tijd bezig met repareren en het meest wonderlijke is dan misschien wel, dat Hij er niet moe van wordt. De grote Reparateur blijft herstellen totdat alles zal zijn geschied, totdat heel de schepping weer héél zal zijn. Daarom is de naam van de Messias ook: Heiland, Heelmaker.

O grote Christus, eeuwig licht. 

Al schijnt geen zon, al licht geen maan,

God gaat voor ons uit en Hij zal ons ondersteunen.

Hij zal ons ondersteunen in wat Hij in ons begonnen is.

Zo mogen wij weten dat heel deze schepping terugkomt bij God.

 

De wederoprichting van heel de kosmos zal tot stand komen.

God zal geen uithoek vergeten.

Hij zal ook de uitersten van de aarde laten zien, wie Hij is.

Ook de kustlanden, de eilanden, zullen op zijn heil wachten.

 

Ook het land der duisternis

zal weten wat uw luister is.

Egypte zal u eren.

 

Ook in het land van de nacht zal God geëerd worden.

Dan zal het zijn als iemand die voortschrijdt in de nacht

bij het spel van de fluit om zich te wijden voor het feest.

Daarom gaan we getroost met de laatste letter op pad.

Laten we dat teken mogen dragen in onze gedachten en in ons hart.

Dat teken van het kruis, dat teken van de toekomst, dat teken van God.

We dragen de code van zijn Geest, van zijn Torah.

Eenmaal zal de dag komen, dat de Here God de code zal ontcijferen.

Nu is het nog verborgen, maar dan zullen we weten wie we zijn.

 

Zo is God bezig onze ziel te genezen.

Zo is God bezig met het grote herstelwerk.

Hij is bezig met het terugbrengen van heel de schepping.

Het zal gaan door de twee naar de één.

Door de breuken heen naar de harmonie.

Door de ruïne en de verscheurdheid heen naar de eenheid die Hijzelf is.

God maakt alle dingen weer één.

 Dat zijn Geest ons pad moge verlichten.

Gezegend is zijn Naam.

 

 

1 comment on “Vier – het getal van het herstel van de gehele aarde”


 1. Piet Mosterd says:

  Beste Klaas,

  Allereerst bedankt voor al het onderwijs wat ik door je studies in Rotterdam en via deze site mag ontvangen.

  Wat me o.a. nu en in gesprek met andere vorsers bezighoudt is de betekenis van de Torah in nieuwtestamentisch perspectief.

  Ik heb de ‘zoekmachine’ van deze site gebruikt en vond een aantal studies waar op verschillende plekken iets over de Torah wordt geschreven.

  Mijn vraag is er één consistent artikel waar de Torah in wordt uitgelegd zodanig dat de lezende wederomgeboren en Geestvervulde mens niet daardoor weer onder de wet komt en daardoor ook weer onder de schuld, maar juist door de Torah een aanvulling ontvangt op het evangelie van Jezus over het Koninkrijk der hemelen.

  De context waarbinnen ik onderwijs behoef is een aanvulling te zoeken op de genadeboodschap zoals deze wordt gebracht in de zgn ‘Jong en vrij’gemeenten, die hun boodschappen ontlenen aan predikers en bijbelleraars zoals Andrew Wommack en Joseph Prince.

  Met de meeste hoogachting uw broeder in Christus.

  Piet Mosterd

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

576556 bezoekers sinds 07-06-2010