Verzoening

30-05-2010 door Joop Neven

Verzoening vanuit Kolossenzen 1 vers 19-20. “ want het heeft de ganse volheid behaagd in Hem woning te maken, en door Hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, alle dingen weder met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is”.

Weder te verzoenen

Alle dingen weder te verzoenen; al het geschapene, alles wat bestaat, een totale, volledige verzoening. Voor verzoenen staat hier het woord apokatallasó  dat is één van de Griekse kernwoorden die gebruikt worden voor verzoenen. Als grondwoord betekent het vooral veranderen. “Allos” is “ander” De toevoeging “kat” is dan een versterking met als betekenis: “van de grond af veranderen” De toevoeging “apo” betekent dan “vanaf het begin, van origine, van oorsprong, volledig veranderen”. Het is één van de specifieke termen die gebruikt worden, vooral door Paulus, als er over verzoening wordt gesproken. Het heeft dan de bedoeling om aan te geven, dat daar een grondige, basale, fundamentele verandering in de mens plaatsvindt. Om alle dingen weer te verzoenen met Hem. “Naar Hem toe”, zoals er eigenlijk staat, weer te veranderen naar Hem toe. Verzoenen is dus een verandering richting God. Het is goed om hierbij aan te tekenen: de verandering vindt plaats in en bij ons; niet bij God! God hoeft niet te veranderen. God hoeft ook niet verzoend te worden. Dat laatste is een typisch heidense gedacht. Maar in het Hebreeuwse en in het nieuwtestamentische denken is dat niet aan de orde. Het is niet zo, dat God op de één of andere manier moet worden omgeturnd. Hij is dezelfde vanaf het begin tot aan de voleinding. “alzo was het WELBEHAGEN om woning te maken in Hem..” vers 19. Franz Delitzsch geeft dit in zijn vertaling van het N.T. in het Hebreeuws. Het woord “welbehagen” is in het Hebreeuws; “ratson” Dit woord is in de Hebreeuwse taal om aan te geven, dat God er een welbehagen in heeft. Het heeft de Vader behaagd, dat heel de volheid, heel die compleetheid woning zou maken in die Ene, Jezus Christus. Verzoenen is: God legt zijn welbehagen in de mens

Commentaren zijn gesloten.

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

585384 bezoekers sinds 07-06-2010