Vergeven

30-05-2010 door Joop Neven

Als we het woord “vergeven” nader gaan bekijken, komen we tot de ontdekking dat er een diepe verwondering aan vooraf gaat. Het Hebreeuwse woord voor “vergeven” is slach. Het komt overeen met selicha, een modern Hebreeuws woord, dat betekent “excuseer, vergeef mij”. Dat woord duidt op een Goddelijke eigenschap. God zegt: al heb je schuld, Ik vergeef het je. Maar dat betekent dan ook tegelijk, vergeten. Wij mensen vergeven elkaar gemakkelijk, maar vergeten doen we het nooit.

Vergeven is: zien van een andere kant uit, met de achtste dag erbij. Zo vergeef Hij. Zo is “slach” vergeven, in de zin van de 8e dag, de zonden zijn zo vergeven, dat de profeet zegt “al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw” {Jes. vers 18}. Wit als de wol van het lam. Onze zonden worden gezocht en zijn niet te vinden. Paulus zegt in Romeinen 6 dat wij  der zonde gestorven zijn. Hij zegt in Kolossenzen 3 vers “die vernieuwd wordt tot volle kennis {epignosis = dieper inzicht} naar het beeld van zijn Schepper”. Het bijzondere in het Hebreeuwse denken is, dat er vanuit de achtste dag gekeken, gedacht en geleefd wordt. In het Jodendom zegt men op Jom Kippur, aan het einde het slotgebed: “Onze zonden worden gezocht en zijn niet te vinden”. God zegt: niet terug kijken om te zien hoe het had moeten zijn, en constateren dat het fout was. Veel mensen verstarren als een zoutzuil. Blijf de zonden niet “dragen”. God kijk vanuit de achtste dag ernaar, vanuit het volmaakte, zo is dan wie in Christus Jezus is een nieuwe schepping. Hij is de verlosser, ongeacht wat wij van Hem denken of geloven. Geloof is vertrouwen. Er is een liefdesrelatie, wij moeten Hem vertrouwen. Het is dat stilzwijgend vertrouwen, zonder te kijken of het klopt, of het goed is, wij blijven in liefde met Hem verbonden. “Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?” {Rom.8 vers 35}. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars {wij zijn overwinnaars omdat wij er zelf niets voor konden doen} door Hem, die ons heeft liefgehad”  {Rom.8 vers 37}.

Commentaren zijn gesloten.

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

582678 bezoekers sinds 07-06-2010