Verbond met Abraham

25-07-2015 door Joop Neven

Hoe sloot men een verbond met elkaar in de tijd van Abram? Een verbond kon je niet sluiten, maar moest je snijden, letterlijk snijden. In Genesis 15 staat geschreven hoe dat in zijn werk ging. Abram moest een aantal dieren halen, een driejarige koe, een drie jarige geit, een drie jarige ram, een tortel en een jonge duif. {Gen.15 vers 9}. De ene helft moest aan de linkerzijde liggen en de andere helft aan de rechterzijde. Het bloed stroomde naar het midden tussen de twee helften, want de dieren lagen hoger. Hoe sloot je nu een verbond? De ene partij kwam van de ene kant en de andere partij kwam van de andere kant. Zo liepen ze naar elkaar toe, tussen de dode dieren door, over het bloed heen. Zo sneden ze met elkaar een verbond. Beide partijen waren verantwoordelijk voor het houden van het verbond. Maar nu Genesis 15 vers 18 waar staat: “Te dien dage sloot {Lett: sneed} de Here een verbond met Abram…..” De vraag is als je vers 18 leest, waar was Abram?. Waarom liep Abram niet over het bloed. Nou, hij lag te slapen!, een zeer diepe slaap staat er in Genesis 15 vers 12; “Toen de zon op het punt stond onder te gaan, viel een diepe slaap op Abram”. In vers 11 stond Abram nog te wachten om samen met God het pad te betreden, de tijd duurde zolang dat hij de roofvogels weg moest jagen die op de dode dieren neerstreken. Maar een diepe slaap viel op Abram, en God ging alleen door het pad heen. Wat een prachtige Boodschap staat hier al vermeld. Dit is het fundament van het verbond met Israël. De Here God sloot {sneed} dat verbond alleen. Hij alleen is verantwoordelijk voor dat verbond. De Here God sloot het verbond met Zichzelf, niet Abram was verantwoordelijk, maar Hij Zelf is verantwoordelijk. Hij leverde Zichzelf als het ware over aan Abram. God moest zich aan het verbond houden, ook als Abram zich er niet aan hield. Dus de belofte, gegeven in Genesis 12 vers 3 “Ik zal zegenen wie u zegenen, {zegenen is: tot je bestemming komen}en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden”. Daar is God alleen verantwoordelijk voor. Hij is het dat alles in Zijn hand heeft. Hij zal nooit laten varen de werken Zijner handen. Bij Hem zal alles gelukken. Al zijn wij ontrouw, Hij blijft getrouw.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

576150 bezoekers sinds 07-06-2010