Vader……

28-02-2012 door Joop Neven

We weten wat een vader is. Het Hebreeuwse woord voor “vader” is “aw”. Vader, de oorsprong van alles. Een oorsprong waarin de eenheid aanwezig is. Zoals de “alef {  א  } een eenheid laat zien die een drie-eenheid is. Want de “alef” is uit drie delen opgebouwd: een “jod {  י } rechtsboven, een “jod”, en een“waw” {  ו  } van linksboven naar rechtsonder. Dat is de “alef” als eenheid.

De naam van de vader is dus gebouwd met de “alef” {  א  }, de letter van de oorsprong. Hij is de Schepper. De Vader bouwt door de Zoon. De Zoon, die voor de grondlegging der wereld er was. De Zoon die in Johannes 17 spreekt tot de Vader.”Vader, hetgeen Gij Mij gegeven hebt –  Ik wil, dat, waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn, om mijn heerlijkheid te aanschouwen, die Gij Mij geven hebt, want Gij hebt Mij liefgehad vóór de grondlegging der wereld” {Joh 17 : 24}. De Zoon vervult dat wat de Vader zou willen, namelijk de redding der wereld. “Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldsbegeerte verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvrucht in deze wereld leven”{Titus2 : 11-12}. Het valt op dat in deze tekst het woord “rechtvaardig” staat. Er wordt gesproken over de “genade “en “rechtvaardigheid” of “rechtvaardig”. Er wordt in de Bijbel gesproken over “God, de rechtvaardigen”. Men is vaak bang voor de rechtvaardigheid. Maar rechtvaardigheid is genade. Het wordt beoordeeld en rechtgezet, daarom is “gericht” hetzelfde als “genade”. ´Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus” {Rom.5 :1}  In de wereld is er veel zonde, ruwheid, wreedheid, onvoorstelbaar veel. En toch is daar God, de barmhartige, liefdevolle, die dit alles moet dragen, maar Hij is het die alle dingen recht zet, zal gaan richten. Dat is niet iets negatief, maar juist positief. Hij zal alles goed maken. Alles wat zijn plaats niet kon vinden doordat het afgewezen werd, vermoord werd “….dat door de naam van Jezus Christus, de Nazoreeër, die gij gekruisigd hebt, maar die God heeft opgewekt uit de doden,….….”. {Hand.4:10}, op gruwelijke wijze omgebracht of op wat voor manier ook niet tot stand kwam, zal tot stand komen, vervuld worden. Hij zal niet laten varen de werken Zijner handen. De wereld sluit zich af voor Zijn liefde, maar,  alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft…” {Joh.3:16}. Dit staat is een zogenaamde aoristus, dat betekent,  het verleden, heden en toekomst. Voor het woord liefde staat het woord “agapè”, belangeloze liefde, niets terug vragende liefde. Want liefde kan alleen, als beide kanten het willen. Liefde met dwang is geen liefde. Liefde moet volkomen vrij zijn. Daarom mogen we ook zeggen “onze Vader. Hij niet de Vader alleen maar van mij of van jou, maar van de hele wereld. “onze” Vader wil zeggen: Vader van alles wat in Zijn beeld en gelijkenis door Hem geschapen is. Daardoor Zijn wij Zijn beeld en gelijkenis, daardoor zij wij Zijn kinderen, en Hij kan alleen maar Vader zijn, als Hij kinderen heeft, als er een Zoon is.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

585378 bezoekers sinds 07-06-2010