Uitverkiezing, nog steeds een beladen woord

21-01-2014 door Joop Neven

“Uitverkiezing”, een beladen woord in orthodoxe kringen. “Het moet je maar geven worden, God verkiest wie Hij wil, en Hij verkiest wie Hij niet wil”. Dat is zo ongeveer de gedachte gang in de orthodoxie. Maar wat houdt uitverkiezing nu werkelijk in? Hoe werkt God nu. God kiest altijd uit ten bate van degenen die Hij niet uitverkoren heeft. Laat ik het concreet zeggen: God koos Abram uit, niet omdat God dacht dat Abraham zo goed was en dus maar zei: Abram wil Ik zegenen en de rest die heeft het nakijken. Daar wil Ik niets mee te maken hebben. Met alle geslachten van de aardbodem heb Ik niets te maken; het gaat om Abraham. Dacht u dat? Het is precies omgekeerd! Als je in die termen denkt, dan begrijp je helemaal niets van uitverkiezing. God koos Abram uit – dat kunt u letterlijk nalezen in Genesis 12 – opdat hij en zijn zaad, zijn nageslacht een zegen zouden zijn voor alle geslachten van de aardbodem (Genesis 12 vers 3). Dat wil zeggen dat God Abram uitkoos, niet omdat de rest van de wereld Hem niet interesseerde, maar juist omdat ze Hem wel interesseerde en dat Hij door middel van Abraham en zijn nageslacht alle volkeren van de aarde zou gaan zegenen. Dat is de essentie van uitverkiezing. God kiest iemand uit, een kanaal van zegen juist om anderen te bereiken. En als je eenmaal op deze manier uitverkiezing gaat verstaan dan wordt het een machtige zaak. Dan blijkt dat uitverkiezing juist te maken heeft met Zijn liefde en met zijn wens om te zegenen. Je bent nooit uitverkoren, omdat God van jou een beetje meer houdt dan van de wereld.

Zo zie je het ook bij Jona, hij had ook zo’n exclusieve houding. Jona moest naar Nineve gaan omdat God boos op Nineve was. Maar Jona moest juist naar Nineve omdat Hij de stad wilde redden. Jona, dié was boos op Nineve. Jona dacht: als ik tegen ze gaat preken, dan hebben ze nog kans om hun straf te ontlopen. Later zegt hij ook: ik wist wel dat U barmhartig en genadig bent. Jona had alles netjes in tweeën gedeeld: ik hoor bij Israel en dat moet gered worden, Nineve hoort bij het heidendom en dat moet verloren gaan. Het probleem van veel christenen is, dat ze vergeten zijn, dat ze vroeger ook een stukje van die wereld waren.

Hetzelfde verhaal is hier natuurlijk te vertellen over Israël. In Exodus 19 lees je dat God Israël heeft uitverkoren te midden van alle volkeren op deze aarde, opdat zij voor Hem zouden zijn een koninklijk priesterschap (vers 6). Wat betekent dat? Wat doet een priester? Juist: dienen en zegenen. Opdat het een koninklijk priesterschap zou zijn ten bate van alle volkeren der aarde.

Waarom heeft God Christus uitverkoren? Omdat de wereld Hem niet interesseerde? Hij koos Hem uit opdat Hij in Hem juist de gehele mensheid wil zegenen.

Kortom, uitverkiezing staat altijd ten dienste van de ander.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

585378 bezoekers sinds 07-06-2010