Uit Hem en door Hem….

30-07-2013 door Joop Neven

De prachtige hoofdstukken van Romeinen 9 t/m 11, waarin de apostel Paulus de val en toekomst van Israël beschrijft, vormen geen los aanhangsel van zijn brief aan de gemeente in Rome, maar passen in het geheel van zijn boodschap.

Immers, het grote thema van de brief is: wij worden alleen door genade gered!

In de eerste drie hoofdstukken wordt ons dit in negatieve zin geleerd: alle mensen zijn zondaars, en uit de werken der wet wordt geen vlees voor Hem gerechtvaardigd. Zie Rom.3:19 -20. Maar midden in het derde hoofdstuk wijst hij ons in positieve zin de uitweg; “Thans is achter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen, en wel gerechtigheid Gods door het geloof in Jezus Christus, voor allen, die geloven; want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus” {Rom.3:21-24}.

Zo heeft deze brief één gloeiend thema: “Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus”. Deze boodschap, krijgt bij Paulus een enorme verdieping door de beschrijving van de weg die God met Israël en de heidenen gaat. De val en opstanding van Israël is representatief voor de hele mensheid. De genade prediking krijgt door Paulus’ uiteenzetting een nieuwe dimensie. Geen wonder dat Romeinen 9 t/m 11 geplaatst is tussen twee lofliederen van Rom.8:35-39 en Romeinen 11:33-36.

De prachtige les in deze is; we moeten eens afleren te geloven in ons geloof, en we moeten heel anders rusten in de genade, die heil brengt aan alle mensen, en die niet rust voor de laatste mens is gevonden. Want Christus Jezus is gisteren en heden de zelfde. Bij Hem is geen verandering. En zo, lang er één verloren is, kan Hij niet anders dan zoeken totdat Hij hem vindt. Dan leren we ook om rustig te denken over de dood, over verloren gaan, over oordeel en de wrake Gods. {“Wraak” is: het herstel van de rechte verhoudingen in de gemeenschap of opgericht worden. Dus wraak heeft te maken met herstellen, het herstellen van verhoudingen, en niet met vijandschap of iets dergelijks}. Dan ga je verstaan dat alles moet dienen om Gods Plan ten uitvoer te brengen. Het is heerlijk om te denken over de Vader, zonder beperking, en te geloven dat Hij de Redder is van alle mensen. Dat is het Evangelie.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

583060 bezoekers sinds 07-06-2010