Uit geloof tot geloof

02-12-2012 door Aren van Waarde

Gezien het tekstverband heeft Paulus met de uitdrukking uit geloof tot geloof bedoeld: uit  het geloof van Jezus (bron) tot  het geloof van ons (ontvangers). Zo staat het ook in Romeinen 3:22: door het geloof van Jezus Christus voor allen die geloven. De gerechtigheid Gods, die aan het geloof van Jezus ontspruit, valt ten deel aan allen die geloven.Het is boeiend om in de grondtekst na te gaan, bij welke gelegenhedener over het geloof van Jezus wordt gesproken. Naast de genoemde passages (Romeinen 3:22,26; Galaten 2:16; Filippenzen 3:9) zijn er nog twee te vinden. Allereerst het bekende Galaten 2:20, waar Paulus uitroept: “Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof van de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft  overgegeven”. Tenslotte komt de uitdrukking nog voor in Galaten 3:22, waar we lezen: “Maar de Schrift heeft alles onder de zonde besloten, opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus aan de gelovigen zou gegeven worden” (Statenvertaling).

In totaal wordt de term“ geloof van Christus ” zeven maal gebruikt.Daarmee wordt steeds de oorsprong van ons behoud aangegeven. Zondaren worden met Gods gerechtigheid bekleed door het geloof van de Rechtvaardige (Romeinen 3:22). God rechtvaardigt ieder, die uit het geloof van Jezus is (Romeinen 3:26). Christenen worden niet op grondvan hun eigen prestaties, maar door het geloof van Christusgerechtvaardigd  (Galaten 2:16, in deze tekst komt de uitdrukking tweemaal voor). Paulus’ apostelschap was te danken aan de trouw van de Zoon van God, die in Zijn bitterste vijand was gaan leven (Galaten2:20). Zowel Joden als heidenen ontvangen de in het Oude Testamentbeloofde gerechtigheid op grond van het geloof van Israëls Messias(Galaten 3:22). Die gerechtigheid stamt niet uit henzelf, maar uit hetgeloof van de Verlosser (Filippenzen 3:9).Het is troostrijk om te mogen beseffen, dat we door de trouw vanChristus worden behouden. Als ons behoud van onszelf of van onze eigen trouw afhankelijk was, dan zou ons lot bijzonder twijfelachtig zijn.Gelukkig rust onze toekomst op een vastere grond. “Door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat  niet uit uzelf: het is eengave van God” niet uit werken, opdat niemand roeme” (Efe.2:8-9). Ons geloof is niet meer dan de lege hand die wij naar onze Redderuitstrekken. Menselijk geloof is geen verdienstelijke eigenschap, maareen teken dat de Verlosser bepaalde personen genade heeft bewezen (vgl. Romeinen 11:5-6). De kracht om te behouden schuilt niet in ons maar in Hem

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

583227 bezoekers sinds 07-06-2010