Uitleg van Filippenzen 1:6

30-08-2012 door Otis Q Sellers

Het grootste probleem bij de uitleg van Filippenzen 1:6 zit hem in de woorden””zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus”.  Het woord “voortzetten” betekent, “doen” ”uitvoeren”. Als iemand een proces voortzet tot een bepaalde tijd, betekent het dat, dat blijft doen tot een bepaald moment. Een dergelijke uitleg is volkomen tegengesteld aan de betekenis van het Griekse woord “epiteleō” en het laat de Schrift hiermee exact het tegendeel zeggen van wat bedoeld wordt. Dit woord “epiteleō” betekent “voltooien”.

De Statenvertaling heeft een betere vertaling met “voleindigen zal tot op den dag van Jezus Christus”, maar hiermee wordt de uitspraak tegenstrijdig, aangezien de woorden “voleindigen zal”{werkwoord} niet te verenigen zijn met “tot op”{achris}. Men voleindigt niet iets tot op een bepaald moment.

In Filippenzen 1:6 worden we met de onontkoombare aanwezigheid van het woord “tot op”{achris} geconfronteerd, waarmee aan het woord “epiteleō” een bijzondere betekenis wordt verleend die we nergens anders tegenkomen.

De stam van “epiteleō”, die de aanwijzing is voor de werkelijke betekenis, is “teleō”. Dat komen we 26 keer tegen in het NT waar het vertaald is met “eindigen”, “ten einde brengen”, volbrengen”, voleindigen”, voldoen aan”, rondkomen”, “vervullen”.

Alle erkende autoriteiten definiëren het werkwoord “teleō” met uitdrukkingen als “ergens een einde aan maken”, “tot een einde brengen”. Het werkwoord “teleō” en het zelfstanding naamwoord “telos”, waar het van is afgeleid, wijzen feitelijk zo overduidelijk op het tegengestelde van “voortzetting” en “voortduring”, dat het geen zin heeft langer bij dit feit stil te staan. Denk alleen maar eens aan het feit dat Jezus Christus, toen Hij zei: “Het is volbracht”, het woord “teleō” gebruikte.

In het woord “epiteleō” vinden we het woord “teleō” {eindigen} met het voorzetsel “epi” { op}. Dit voorvoegsel komt bij zoveel andere woorden voor dat we uit het gebruik kunnen opmaken dat er gewoonlijk de betekenis van een woord mee wordt verstrekt. We kunnen er verzekerd van zijn dat een voorvoegsel of achtervoegsel de betekenis van de stam niet verandert. De kracht of richting mag dan veranderd worden, maar nooit de betekenis. In “epiteleō” voegt het voorvoegsel een accent toe. Vergelijk het met “epignosis”. “gnosis” betekent “kennis” en “epignosis””volledige en exacte kennis”. Aangezien “teleō” “voltooien”, “eindigen” of “beëindigen” betekent, kan met geen mogelijkheid “epiteleō” iets te maken hebben met “voortzetting”. Toch is dat wat we in de meeste vertalingen van Filippenzen 1:6 aantreffen.

Er zijn 26 leden van de “telos”woordfamilie { de woorden die deze stam bevatten} Deze woorden komen we 249 keer in het NT tegen. Als al die plaatsen worden onderzocht, zal men ontdekken dat er geen enkele keer iets van “voortzetting” mee wordt aangeduid. Ze hebben alle te maken met “beëindiging”, “vervulling”, “voltooiing”.

Wanneer één of andere zaak, proces, of werk volledig voltooid wordt tot op een zeker moment, dan is het volstrekt duidelijk dat is uitgesteld en dat is precies wat “epiteleō” in dit gedeelte wil zeggen. Daarom zou ik Filippenzen 1:6 als volgt willen vertalen: “Tot de zekere en vaste overtuiging gekomen zijnde betreffende deze zaak, namelijk dat Degene die een goed werk in jullie is begonnen, dat zal uitstellen tot op de dag van Christus Jezus”.Wanneer iemand de voorkeur geeft aan de woorden “zal volledig voltooien” in plaats van  ´zal uitstellen” het is mij om het even. Beide uitdrukkingen zeggen hetzelfde.

De toekomende tijd hier heeft sommigen in verwarring gebracht en anderen hebben het gebruikt als bewijs voor de voortzetting van Gods werk. De toekomende tijd is hier correct. In Handelingen 28:28 werd een uitspraak gedaan waarmee een nieuwe bedeling werd ingeluid, maar de oude bedeling moest nog worden afgesloten. Er volgt nog een overgangsperiode van verscheidene jaren op de uitspraak van Paulus.

De vertaling die hierboven gegeven is, doet recht zowel aan het Grieks als de waarheid. De uitspraak heeft te maken met die bedeling {bestuur} van God die van kracht was vanaf de opstanding van Jezus Christus tot aan Paulus’ aankondiging in Handelingen 28:28, namelijk 33 jaar van de Handelingenperiode.

1 comment on “Uitleg van Filippenzen 1:6”


 1. Thijs says:

  Ha broeder,

  Interessant artikel, aardig om eens over na te denken. Toch heb ik er wat vragen bij. De schrift soreekt van een uitstel inderdaad, aangaande Israël. Maar ik kan in fil 1 nergens vinden dat de context van fil 1:6 over Joden spreekt. Hij schrijft toch aan leden van het lichaam van Christus? Voor hen geldt toch geen uitstel?

  Isa geeft mij in dit betreffende stuk: shall-be-on-finishing until day… Wat betekent het “on” hier? Het komt op mij zo over: volbrengen is een proces, tot iets volbracht is. Ik denk dat Paulus hier spreekt over een proces waarin God ons hier op aarde verder voorbereid voor boven, een proces dat zal eindigen op de dag van Christus.

  Ik ben benieuwd naar uw mening.

  Mvg,
  Thijs

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

576409 bezoekers sinds 07-06-2010