Twee natiën

11-07-2010 door Dr. K.D. Goverts

En de Here zeide tot haar: Twee volken zijn in uw schoot, en twee zullen zich scheiden uit uw lichaam; de ene natie zal sterker zijn dan de andere, en de oudste zal de jongste dienstbaar wezen”{Gen.25 vers 23}.

We zien al gelijk al iey=ts heel belangrijks: het gaat over twee mensen, maar het gaat ook over twee volken. Als je het verhaal van Jacob en Esau goed gaat lezen, lees je het geheim van de wereldgeschiedenis. Hier zit heel het wereldgebeuren tot op vandaag en morgen in vervat. Als je de wereldgeschiedenis wilt doorgronden, lees dan Jacob en Esau. Want daar zit het allemaal in, wat er toen gebeurde en wat er nu gaat gebeuren. heel dat ontwikkelingsproces van de geschiedenis ligt daarin verborgen. Als je kijkt naar mensen en naar volkeren: het wordt altijd weer: Jacob en Esau. Die komen terug!

” Twee natiën zullen zich scheiden uit uw lichaam”. Het is merkwaardig, dat het Hebreeuws in feite geen woord heeft voor “lichaam”. ER wordt altijd gesproken over “lichaamsdelen”. Men spreekt over de hand, de voet, het aangezicht. En het woord dat hier met ” lichaam ” is vertaald, betekent eigenlijk “ingewanden”. De concreet denkende Hebreeuwse mens dacht zich de ingewanden als de zetel van de barmhartigheid. Wanneer iemand met ontferming is bewogen, dan zegt de Hebreeuwse mens: “mijn ingewanden rommelt over hem” {Jer.31}. Zo spreekt God Zelf van Efraïm, als Hij zegt dat hij voortdurend aan hem moet denken. Hier komen dan twee natiën voort uit die ingewanden. Dus beide volken komen voort uit de zetel van de barmhartigheid. Dat is ook de sleutel tot het verstaan van dit verhaal. Zowel Jacob als Esau komen voort uit de plaats van de ontferming. Daar zijn ze begonnen, op die plaats van de ontferming.Daarom is het een foutieve uitleg om te zeggen: “Esau heb Ik gehaat, maar Jacob heb Ik liefgehad”. Jacob en Esau komen uit dezelfde moederschoot. En let erop: ze zijn allebei op gebed ontvangen. Isaäk heeft gebeden voor Rebekka en op dat gebed krijgt hij een tweeling. Ik heb het idee dat dit vaak vergeten wordt. want daar staat Isaäk en hij gaat bidden voor zijn vrouw en als antwoord op dat gebed is dar een tweeling. Kijk, en dan kan je niet zeggen dat hij alleen maar om Jacob had gebeden en dat daar per ongeluk ook Esau bij kwam. Dat lijkt me geen gezonde Bijbelse theologie. Zo van: ja, op zijn gebed kreeg hij Jacob, maar per ongeluk glipte er nog eentje tussendoor. Nee, ook Esau is de vrucht van het gebed, ze zijn allebei door God gewild. God heeft Jacob gewenst, en heeft Esau wel degelijk bedoeld.

“Rahab en Babel vermeld ik als degenedie Mij kennen; zie, Filistea en Tyrus met Ethiopië: deze is daar geboren. Ja, van Sion wordt gezegd: Ieder van hen is in haar geboren, Hij de Allehoogste, bevestigd haar. De Here telt bij het opschrijven der volken: deze is daar geboren. En zij zingen bij reidans: Al mijn bronnenzijn in u. {Ps.87 vers 4-7}. En Esau hoort daar weldegelijk bij.

Ismaël

Er zijn nogal wat parallellen tussen het verhaal van Isaäk en Ismaël enerzijds en het verhaal van Jacob en Esau anderzijds. Over ismaël wordt geprofeteerd “Hij zal een wilde ezel van een mens zijn, zijn hand zal tegen allen zijn en de hand van allen tegen hem, en hij zal ten aanschouwen van al zijn broederen wonen {Gen.16 vers 12}. Bij de term “wilde ezel” moet je in acht nemen, dat Ismaël staat als een beeld van de volkeren. een wilde zel: altijd maar rennen, vliegen en balken, maar dan toch op je plaats komen. Hij zal wonen voor het aangezicht van zijn broederen. Dat is in de Bijbel een woord met een meerwaarde, en dan voor het aangezicht van zijn broeders. Wild en ongetemd, en toch, wonen…… Telkens kom je ze weer tegen, de Esaus, de Kaïns, de Ismaëls. God zegt, ze komen op hun plaats

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

583230 bezoekers sinds 07-06-2010