Tot zonde gemaakt

14-03-2013 door Dr. K.D. Goverts

Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid in Hem {2Kor.5:21}.

Een tekst, die uiterst ingewikkeld is en uiterst eenvoudig. Jezus was zonder zonde… En dan denken we vaak: als kind vloekte Hij niet, deed Hij geen verkeerde dingen, werd Hij niet driftig. Dat is echter helemaal niet het voornaamste, al sluit het één het ander niet uit. Het gaat erom, dat Jezus gekozen heeft. Hij heeft gekozen voor de broeder, die wandele aan zijn zijde. Jezus heeft begrepen, dat degene die te weinig doet, ook opzettelijk te weinig doet, iemand naast zich nodig heeft die teveel doet. Zonde is in de Schriften de geweigerde solidariteit. Zonde is de verbondenheid opzeggen. Zonde is: de ander prijsgeven. Zondeloosheid is de aanvaarding van het feit, dat in deze wereld de goeden met de kwaden moeten lijden. En Jezus heeft dat gedaan: Hij heeft geleden met de kwaden. Voor een moralist is dat om uit je vel te springen. Zonde is partijbelang, de gezamenlijke haat. Partijbelang wil van broederschap niets weten. “Jezus is zonder zonde” wil zeggen: Hij is ons tot een broeder geworden. Jezus heeft de last gedragen van onze eigenzinnigheid. Dus het maakt praktisch geen verschil, of wij belijden: Jezus was zonder zonde, of dat Hij van Godswege tot zonde gemaakt is. De gezalfde moet aanvullen, wat de niet-horende, de hardhorende nalaten. Zonde is dus niet in de eerste plaats het hebben van allerlei fouten, waar je dan spijt van betuigt en eventueel boete voor zou moeten doen. De Bijbel schets ons een ander beeld. Jezus nam ál dat vergoten bloed op in zijn bloed. In de dood van de Here Jezus hoor je al dat vergoten bloed roepen. Daar wordt het ingezameld, samengevat, gebundeld

Op Hem wordt alle last gelegd

Hij woont te midden van het kwaad

Hij troont in onze lage staat

waar al dat leed verloren gaat

Zo neemt de Messias het kwaad in Zich op van de verlorenen

Hij kwam, toen niemand naar Hem riep

Dit licht, dat zoveel luister schiep

We raken hier aan het grondeloze geheim van zonde en zondeloosheid.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

576323 bezoekers sinds 07-06-2010