Teth = Baarmoeder, Crisis, Beproeving

24-05-2021 door Dr. K.D. Goverts

De 9e letter Teth, die ook het cijfer 9 is, klinkt als een scherpe ‘t’, veel scherper dan de Taw, die meer lijkt op de Engelse ‘th’. In de vorm van de Teth is rechts een Jod te zien, met daaronder een lange Waw, die naar binnen buigt, met daarboven weer een Jod. Door deze beweging naar binnen ontstaat er een ingesloten ruimte. Teth is een oud woord voor ‘baarmoeder’ of ‘donkere aardeschoot’. Het getal 9 hangt samen met baren en met duisternis. ‘Weest vruchtbaar’ is het negende scheppingswoord, 9 maanden is het kind in de donkere baarmoeder, de negende plaag in Egypte was dikke duisternis en omstreeks het negende uur was er het diepste donker van de Godverlatenheid.

De negende levensfase is voor de jongvolwassene een crisistijd: het duister van de beproeving. Er komt een test, een kritieke situatie. Het is een soort tijd van loutering waarin het pas volgroeide kind op de proef gesteld wordt. Is mijn relatie met de Eén wel helemaal zuiver en echt? Aan het eind van de eerste uittocht moet het kind als het ware even terug naar af, de donkere baarmoeder in als een ‘graankorrel in de duistere aardeschoot’ om herboren als een nieuw mens weer op te staan en aan de tweede uittocht te beginnen als lid van Gods volk: de vrijheid tegemoet in het Land van de Belofte. 

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Kharib

Carl Friedman vertelt over een jongen, hij heette Hakan en hij was zes jaar, ze zag hem buiten, op een braakliggend veldje. Hij had een bal bij zich, en hij staarde ernaar, alsof hij hoopte dat die vanzelf in beweging zou komen. Ben je aan het voetballen? vroeg zij. Ja, maar er is niemand om […]

592025 bezoekers sinds 07-06-2010