Terug naar de Bron

25-06-2021 door Dr. K.D. Goverts

We lezen in Gen. 26 dat Jitschaq de bronnen weer opende die zijn vader Awraham had gegraven, en die de Filistijnen hadden dichtgestopt, letterlijk: met stof.

Genesis 26 :18:

En Izak keerde terug en hij groef de waterbronnen op, die ze gegraven hadden in de dagen van Abraham zijn vader, die de Filistijnen hadden dichtgestopt na de dood van Abraham, en hij riep ze met namen net als de namen waarmee zijn vader ze geroepen had.

Bronnen terugvinden. 

Zoals de psalmdichter zingt: Al mijn bronnen zijn in U. Bij U is de Bron des levens, in Uw licht zien wij licht [Psalm 36]

Onlangs schreef iemand in een prachtig verhaal: ze vroegen aan een meisje op school: weet jij wat troosten is? Ze zei: als kinderen op het schoolplein vallen, dan help ik ze te huilen. Dit is zo kostbaar. Dat gevoelens ontsloten worden; dat de stroom los mag komen, niet op slot gezet, maar losgeweekt, vrij,

Terug naar de “Aleph”.

Rabbi Torum van Rymanóv [gestorven in 1814] : wat Jisra’el hoorde, toen zij daar aan de voet van de Har Sinai, de berg des HEEREN waren, was enkel en alleen de eerste letter van het alphabeth, ’Aleph de onhoorbare letter, de ademtocht, waarmee de Tien Woorden begonnen en be-ginnen. Deze letter, die de geestelijke ‘root’, de wortel is van alle letters, van alle spraak en taal.

De grens van zwijgen en taal, de grens van stilte en stem. Zoals van de Eeuwige gezegd wordt: Hij is de Shoresh, de Wortel van alle wortels, de Root of all roots, Alles is uit Hem, uit de Oneindige, de ’Eyn Soph.

Grond aller gronden, Bodem van onze ziel.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

585370 bezoekers sinds 07-06-2010