Tegengif tegen de angst.

13-10-2012 door Joop Neven

“Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit; want de vrees houdt verband met straf en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde”{ 1Joh.4:18}.

Haat is geworteld in vrees en het enige geneesmiddel voor vrees is liefde. Haat en bitterheid zullen nooit genezing brengen voor de “ziekte vrees”, alleen de liefde kan dat doen. De haat verduisterd het leven, de liefde geeft licht. Als we deze tekst goed tot ons door laten dringen dan gaan we steeds beter begrijpen, als er staat “God is liefde”. Overal worden mensen angst aangejaagd, door God af te schilderen als een boeman. Maar in de liefde is geen vrees en angst komt in de gedachte van God niet voor,want Hij drijft de vrees juist uit. De volmaakte liefde kent geen vrees of angst. De liefde is niet gebaseerd op angst. Daarom is het juist zo belangrijk dat we een goed Godsbeeld ontvangen.

Eén van de eerste dingen die Adam deed, als hij gezondigd heeft, is dat hij zichzelf gaat verstoppen, en wat gaat God nu doen? God gaat door de hof wandelen. Hij gaat door de hof wandelen, om Adam te vinden. En dan staat er in Genesis 3:9: “En de Here God riep de mens tot Zich en zeide tot hem: Waar zijt gij?”. Dat is genade is zijn hoogste vorm. De liefde Gods gaat vooraf. Deze liefde overwint de wereld. Zo wordt er van God gezegd dat Hij heel de schepping doorziet, dat Hij alle uithoeken en gaten van ons bestaan doorgrond. En dat is een geruststellende gedachte,  “Here, Gij doorgrond mij en Gij kent mij”{Ps.139:1}. De psalmdichte zegt als het ware “Ik kan nergens komen waar u niet bent. Ik kan nooit buiten Uw Liefde vallen.

“Want het heeft de ganse volheid behaagd in Hem woning te maken, en door hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, alle dingen weder met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is”{Kol.1:19-20}.

Heel de volheid, heel die compleetheid, is gemaakt in die Ene, Christus Jezus. In Hem vallen alle dingen op hun plaats. Hij haalt ze thuis van achter alle grenzen. Zo is God, Hij is alomvattend. Hij is ook de God die wil dat er niet één zal ontbreken. Zo is nou Gods liefde. “…alle dingen weder met Zich te verzoenen..” al het geschapene, alles wat bestaat, een totale, volledige verzoening. Verzoenen is een veranderende richting. Je wordt veranderd, je gaat terug naar je oorspronkelijk staat. Het is goed om hierbij aan te tekenen: de verandering vindt bij de mens plaats, niet bij God. God hoeft niet te veranderen. God hoeft ook niet verzoend te worden. Dat is een heidense gedachte. Hij is dezelfde vanaf het begin tot aan de voleinding. `Er is in de liefde geen vrees…` Inderdaad, nergens voor nodig, want God is liefde, vanaf het begin tot aan de voltooiing.

 

 

 

 

 

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

583228 bezoekers sinds 07-06-2010