Sommigen prediken Christus uit nijd en twist…

18-10-2012 door Joop Neven

Sommigen prediken de Christus wel uit nijd en twist, maar anderen doen het met goede bedoeling”  {Filp.1:15}.

Jammer genoeg verkondigen niet alle christenen het woord op de juiste wijze. Sommigen predikten de Christus “uit nijd en twist” {Grieks: die phtonon kai erin}, anderen daarentegen “met goede bedoeling” {Grieks: di’eudokianI, d.w.z. uit welwillendheid}. Volgens vele commentaren zou de apostel met de broeders die Christus predikten “uit nijd en twist”, het oog hebben gehad op de Messiasbelijdende Joden, die gelovigen uit de volken de wet van Mozes wilden opleggen. Over zulke broeders komt hij in het vervolg van zijn brief nog te spreken {vgl. Filp.3:2-3; 3:17-19}. Deze uitleg past niet in het tekstverband. Over de “broeders die Christus predikten uit nijd en twist” merkt Paulus namelijk op: “Wat doet het ertoe? In elk geval wordt op allerlei wijze, hetzij onder een voorwendsel, hetzij in waarheid, Christus verkondigd; en daarin verblijd ik mij, ja, zal ik mij ook verblijden”{Filp.1:18}. Ondanks het “voorwendsel” van sommige broeders kon de apostel zich over hun prediking verheugen. Voor Messiasbelijdende Joden die gelovigen uit de volken de wet van Mozes wilden opleggen, had hij echter geen goed woord over. Over zulke personen schrijft hij in de Galaten brief: “Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt!…. {Gal.1:8-10}. Een prediking waardoor gelovigen opnieuw in slavernij worden gebracht, stemde de apostel niet tot vreugde, integendeel: hij gaf daar geen duimbreed aan toe {Gal.2:5}. En hij maakte zich ernstig zorgen over

Paulus houdt hier ons een spiegel voor. Welk motief hebben wij. Vinden we het prachtig om in het middelpunt van de belangstelling te staan en anderen naar ons te zien opkijken? Streven we ernaar, om mensen te behagen en voor een leider door te gaan? Dan is het gevaar groot, dat we niet door “welwillendheid”, maar door jaloezie en “twist” worden gedreven. Het juiste motief om Christus te prediken is “welwillendheid” d.w.z. om onze naaste op te bouwen, zodat hij aan Gods bedoeling gaat beantwoorden. Wie Christus vanuit dat motief verkondigd, is niet afhankelijk van de waardering van zijn omgeving.

Paulus kon alleen met God hulp zijn taak vervullen, zo kon hij het geheimenis van Christus uiteenzetten. Hij zegt in Kol.4:4 “Dan zal ik het zó in het licht stellen, als ik het behoor te spreken”. Voor in: “in het licht stellen” gebruikt de grondtekst het werkwoord phaneroun, letterlijk: “openbaren, verhelderen, aan de mensen duidelijk maken”. Dat is God bedoeling, Zijn Plan der eeuwen bekent maken, niet door eigen eer of gewin, maar ter ere van Hem die alles tot eenheid zal brengen.

2 comments on “Sommigen prediken Christus uit nijd en twist…”


 1. Wim vd Toorn says:

  Amen Joop.

  vr gr Wim


 2. w.v.d haar says:

  prachtig joop
  dit heeft mij altijd aangesproken en wat dan nog stelt Paulus (de christus wordt gepredikt.
  daar gaat het om.dank je wel

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

579755 bezoekers sinds 07-06-2010