Samekh = Slang, Tegenkracht

24-05-2021 door Dr. K.D. Goverts

De 15e letter Nun heeft een getalswaarde van 60 en klinkt als een scherpe letter sisklank. Samekh (60) komt overeen met de Waw (6). In de vormgeving is een Waw te zien een rond gebogen Waw, als het ware een opgerolde slang. Het woord samekh is afgeleid van šámakh dat tegenwicht geven (negatief) of steunen (positief) betekent. Een tegenwicht of tegenkracht kan positief zijn, tegendruk kan ons in de goede baan houden of vaart geven, maar tegenkracht kan ons ook wegdrukken uit onze positie, ons afhouden van onze bestemming, ons afleiden, ons verleiden. Dé verleider is vanouds de ‘slang’, de tegenspreker, die de mens wegfluistert (wegsist) uit de relatie met de Eén.

Ook in het Beloofde Land is er een slang die het bevrijde volk met schoonschijnende redeneringen tracht te verleiden tot een nieuwe slavernij, erger dan de Egyptische. De grootste verleiding voor het bevrijde Godsvolk is dat het zijn Bevrijder vergeet en de zegeningen in het Beloofde Land toeschrijft aan de krachten van de natuur of aan zichzelf. Anders gezegd: dat het rond wordt net als de slang, zich afsluit voor de Eén en zich opsluit in zichzelf. De tegenkracht spiegelt het bevrijde volk voor hoe heerlijk het is om nu ook echt vrij te zijn, vrij van God en Zijn gebod. De slang zei in de Hof van Eden: ‘Gij zult als God zijn kennende goed en kwaad.’ De suggestie is dat wie zich ‘rond’ maakt, zich afsluit voor God, voortaan zelf in alle vrijheid kan bepalen wat goed en kwaad is, ja zelfs goed en kwaad met elkaar kan verbinden zoals God dat kan. Want Hij kan in Zijn overmachtige Majesteit het kwaad hanteren, het zelfs ten beste keren. Maar wee de mens die ‘als God’ wil zijn en het kwaad gebruikt voor een goed doel of goed en kwaad door elkaar haalt en goed gaat noemen wat kwaad is en omgekeerd. In feite herhaalt zich dan de geschiedenis van Genesis 3 die eindigt in de verdrijving uit het Beloofde Land, in de ellende van de Babylonische ballingschap.

Hoe kan Israël deze verleiding weerstaan? De manier om de slang van het lijf te houden is afweren. De slang laat zich afweren want als tegenkracht is hij ondergeschikt aan de Kracht van de Bevrijder van Israël. Bovendien krijgt de tegenkracht zo zijn oorspronkelijke functie terug als stuwkracht: door hem af te weren, komt er vaart in ons leven. Zoals een zeiler juist sneller gaat varen door de tegenwind af te weren, door deze tegenkracht van zich af te duwen, zo komt er vaart in ons leven, als we ons afzetten tegen dé verleider.

Het Hebreeuwse woord chešed wil zeggen dat men meer doet dan waartoe men op basis van de verbondsrelatie verplicht is: men gaat er ruimschoots overheen en omheen. Als beide partners in een huwelijk alleen datgene doen wat hun door de wet is opgedragen is hun relatie een koude bedoening. Waar liefde is voor elkaar overschrijdt men spontaan alle minimale basisverplichtingen en geeft meer als men maar enigszins kan. Daarom wordt chešed ook wel vertaald met liefde of liefdebetoon. Zo is God goedgunstig, vol liefdebetoon voor Zijn kinderen en omgekeerd zij voor Hem.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Hoe ver kan liefde gaan?

Op 4 mei herdenkt Nederland alle Nederlandse slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog. Dit zijn militairen en burgers die stierven in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Intussen zijn er weer militairen en burgers omgekomen in de Russische / Oekraïense oorlog. “Dit nooit weer” is weer niet gelukt. De vraag dringt hier en daar op of God Poetin zal straffen […]

601654 bezoekers sinds 07-06-2010