Redding

21-09-2010 door Joop Neven

Waarom heeft de wereld De Redder nodig? Hoe heeft die puinhoop kunnen ontstaan waardoor er nu een Redder nodig is?

Het is gekomen doordat de mens de liefde niet kan vatten. Het komt doordat de mens de gevolgen van de zonde, zoals ziekte, leed en dood, niet kan dragen zonder liefde. En waartoe is de zonde er gekomen. Die is er gekomen om de liefde te ontmoeten. Denk maar aan de bruid die de bruidegom ontmoet. De Redder verschijnt aan de wereld om de liefde te brengen. In de hof staat de boom des levens, maar de “anti-liefde”, de anti- redder leidt daarvan af. De liefde is kuis, zou zich willen verbergen, de anti redder brengt nijd, waardoor de liefde verleid wordt en verdwaald. De boze is juist diegene die niet in de liefde kan geloven, die haar ten schande maakt. De liefde denkt ook heel anders, zie 1 Kor. 13 vers 4: “de liefde is lankmoedig”. Letterlijk: geduldig en mild. Wie geduld met mildheid paart, zal de ander nooit kunnen afstoten. De liefde rekent het kwade ook niet toe. Daarom zegt Paulus “Jaagt de liefde na en streeft naar de gaven des Geestes” {1Kor.14 vers 1}. Daarom is er De Redder der wereld nodig om de liefde te leren aan de mens. En de Blijde Boodschap is, dat de Redder de wereld aan de mens zal leren wat liefde is. Dat is een belofte.

Daarom heeft God De Redder uitermate verhoogd {Fillp.2 vers 9}. Uitermate verhoogt; God zegt: Hem ga Ik verhogen. Deze mens, deze dienstknecht ga Ik verhogen. De dienstknecht wordt verhoogd zoals Hij is, in zijn wezen. God vertrouwt Hem het koningschap toe. Want zo iemand kan je rustig alle macht geven. Hij heeft Hem de Naam gegeven boven alle naam. ..opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn…{Fillp.2 vers 1}. Dus heel de schepping….en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God de Vader! {Fillp.2 vers 11}. Als men deze dienstknecht gaat erkennen, dan wordt God verheerlijkt. In dit Bijbelgedeelte wordt dat helemaal ten voeten uit getekend. Dat is nu de weg van het offer. Welke kant gaat dat offer nu op? En dan wordt er gezegd, en dat is die oude gedachte: Dat offer wordt aangeboden aan God. Maar toch ontdek je in de Bijbel in wezen een andere lijn namelijk: HET GAAT VAN GOD UIT! Hij doet het. Hij biedt het aan. In feite kun je zeggen: God heeft die volmaakt mens, die volmaakte dienstknecht, gevonden. En dan zegt God: Die bied Ik nu aan de mens. God biedt wat aan. God wil ons dienen met Zijn offer Jezus Christus. “God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende” {2Kor.5 vers 19}. Die verzoening ging van God uit. Dat offer bewerkt niet iets bij God, maar het bedoelt iets te bewerken bij ons. Jezus heeft zichzelf uitgegoten, weggeven, om daarmee verzoening te bewerken. We moeten bedenken dat Christus niet zomaar stierf. Hij stierf “de dood, ja de dood des kruises”. Waardoor de prijs die Hij betaalde dus nog oneindig veel hoger werd! Aan het kruis werd zichtbaar wie de mens is nl: een vijand van God. Maar juist tegen deze achtergrond, straalde Gods liefde als nooit tevoren! Het kruis is daarmee het ultieme bewijs van Gods liefde. “God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is” {Rom.5 vers 8}.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

583212 bezoekers sinds 07-06-2010