Redder der wereld

22-09-2010 door Joop Neven

Door de ongehoorzaamheid van de mens kunnen wij de gelukzaligheid, door de wet beloofd, niet ontvangen {Ps.1}, maar de beloften van David’s Zoon werd gegeven opdat ons een nieuwe en groter gelukzaligheid ten deel zou vallen, in de wondere verlossing door Jezus Christus {Ps.22}. Machtig is de voorstelling van de Psalmist, zoals hij de gehele wereld ziet in haar tegenstand en vijandschap tegenover God. Hij beschrijft God in Zijn machtige rust, als Hij al dit woeden der wereld laat begaan. Tegen over de vijandschap van de wereld staat Zijn eindeloze lankmoedigheid  en geduld. Hij heeft het fundament gelegd. Hij heeft Zijn bestek gemaakt en de voltooiing van Zijn schepping van eeuwigheid af vastgelegd. Hij kan duizenden jaren toelaten, dat Zijn vijanden hun plannen beramen, hun gedachten uiten, Zijn Zoon zelf kruisigen, maar Hij blijft zeer lankmoedig, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat allen zich bekeren {terug keren naar de oorsprong} en leven. Hij heeft Zijn Koning gezalfd. Hij heeft de Enige aangewezen, Zijn Zoon Jezus Christus, om het Plan te volvoeren, namelijk de Redding der wereld. Dat is de genade Boodschap. God heeft gekozen voor de genade. God had bijwijze van spreken de keuze uit een aantal opties. Hij had kunnen zeggen; mijn weg is via de werken, via de wettische principes, maar uit die verschillende mogelijkheden  {en in feite wás er voor God maar één mogelijkheid }kiest God de weg van de genade. Zo staat het in Exodus .Ik zal genadig zijn, wie Ik genadig ben, en Mij ontfermen, over wier Ik Mij ontferm {Ex.33 vrs19} Geweldig dat wij alles in Zijn hand kunnen laten. “Want het koninkrijk is des Heren, Hij is heerser over de volken” {Ps.22 vers 29}.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

585436 bezoekers sinds 07-06-2010