Psalm 46

25-06-2021 door Dr. K.D. Goverts

De aanhef van Psalm 46 is zo kostbaar: [en let erop: daar horen we vier basis-punten] God is voor ons een toevlucht

en een sterkte  [een weerbaarheid],

een hulpe in benauwdheden

gevonden ten zeerste

Zo hebben we het mogen leren van de Joodse geleerde, kenner der Schriften, Meïr Weiss, die helder uiteenzette: dit zijn vier kwaliteiten van de Eeuwige. Weiss werd geboren in Budapest in 1902; hij werd rabbijn en verwierf een doctoraat in Semitische linguistiek, geschiedenis van het Oude Nabije Oosten en Romeinse geschiedenis. In 1945 emigreerde hij naar Israël; hij was werkzaam als docent; in 1957 werd hij lector aan de Bar-Ilan universiteit, vanaf 1960 aan de Hebreeuwse Universiteit te Jerusalem, waar hij in 1972 hoogleraar werd. Hij was een pionier op het gebied van Schriftonderzoek, in zijn benadering, waar hij elk Bijbelboek als een totaliteit belichtte. Hij overleed in 1998.

Hij is een Toevlucht, een plaats om je te bergen;

Hij is weerbaarheid, dat is het tweede.

Hij is een hulp in alle benauwenissen, en hoe benauwd kan het soms zijn voor een mensenhart

En: het vierde: Hij is gevonden, te vinden, ten zeerste.

Driemaal een substantivum, een zelfstandig naamwoord; en eenmaal een partici-pium, een [voltooid] deelwoord: gevonden, bevonden. Weiss zegt met klem: dit is geen literair probleem, alsof zo iets niet zou kunnen. Een dichter kan iets origi-neels doen: niet de geijkte constructie: keurig vier substantiva. De dichter kan het patroon doorbreken, de grens van de woorden verleggen. Want het lijkt heel vreemd: stel je voor: je vertelt over iemand: hij is echtgenoot, hij is vader, hij is onderwijzer, en hij is thuis. Dan denk je: welke van de vier past niet in het rijtje?

Derhalve: dit moet een speciale bedoeling hebben. Dat is juist het karakteristieke van poëzie: een dichter kan buiten het geijkte kader gaan, en dan doet die dichter dat met opzet. Niet per ongeluk; en niet zo dat uitleggers dit moeten verbeteren; neen, het is zó geschreven en zó bedoeld.

Dat God te vinden is, komt vaker voor in de Schrift; het is een van de wezensken-merken van de Heere. Een van de karakteristieken van Zijn wezen. Zie o.a. Deut. 4, 29 Dan zult gij daar de HEERE uw God zoeken en gij zult Hem vinden; en Jes. 55, 6. Zoekt de HEERE terwijl Hij te vinden is. Zie ook 2 Kron. 15, 4 Maar als zij zich in hun benauwdheid bekeerden tot den HEERE de God van Jisra’el, en Hem zochten, zo werd Hij van hen gevonden.

Zo vaak wordt dit in vertalingen verduisterd. Vooral dat vierde punt wordt veelal weggemoffeld. Waarom? Vertalen is toch: laten horen en laten zien wat er staat. Laat het voluit klinken. Dus niet wat de HSV doet: Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdhe-den. Waarom mag het woord ‘gevonden’ niet klinken? Waarom moet dat ‘geble-ken’ worden? Er is geen enkele reden om dit ‘gevonden’ te herzien. Waarom zou gebleken beter zijn dan bevonden? In Jes. 55 vertaalt de HSV toch ook niet: Zoekt de HEERE terwijl Hij gebleken is?

De berijming van Petrus Datheen heeft het wel:

Als ons de nood overvalt krachtig,

ons borgt en heil is God almachtig,

zulks bevinden wij in den nood,

en hebben in Hem troost zeer groot.

In  de NBV is het helemaal verdwenen: een betrouwbare hulp in de nood. Vinden, gevonden? Dat is er niet meer. En benauwdheden, meervoud, dat is gewoon een enkelvoud geworden. Waarom? Er zijn vele benauwdheden, en uit die alle redt de Heere.

En nu blijkt uit de studie van Weiss, dat deze twee hebreeuwse woorden: bevonden ten zeerste, de sleutel zijn tot de gehele Psalm. Nimṣa’ me‘od. Want hier gaat het er niet om dat de mens zoekt; hier gaat het puur en alleen om één ding: dat Hij, de Eeuwige, zich laat vinden.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Hoe ver kan liefde gaan?

Op 4 mei herdenkt Nederland alle Nederlandse slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog. Dit zijn militairen en burgers die stierven in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Intussen zijn er weer militairen en burgers omgekomen in de Russische / Oekraïense oorlog. “Dit nooit weer” is weer niet gelukt. De vraag dringt hier en daar op of God Poetin zal straffen […]

601657 bezoekers sinds 07-06-2010