Paulus ons voorbeeld

12-07-2010 door Joop Neven

Uit de brieven van Paulus ontvangt de gemeente, het Lichaam van Christus, de verzekering van “de hoop der heerlijkheid”, die de hoop van de 12 stammen van Israël verre overtreft. Israëls hoop staat in verband met de belofte aan de aartsvaders Abraham, Izak, en Jacob gedaan, wij hebben een alles overtreffende plaatst van heerlijkheid onder de hemelen. Wij, die verre waren, maar nu nabij geworden zijn door het bloed van Christus, wij mogen ons verheugen in de genade die ons geschonken is in Christus. Paulus spreekt in zijn brieven over “mijn evangelie”. Een term die je alleen bij Paulus tegen komt. Op een bijzondere wijze is Paulus geroepen. Tweemaal zegt Paulus dat hij de voornaamste der zondaren is. Dat is geen uiting van gevoel, maar een waarheid. Paulus was een lasteraar, een vervolger, blazende dreiging en moord werd hij te midden van zijn gruwelijke werk geroepen. Midden in zijn “werk” trof God hem in zijn hart, niet nadat hij berouw had of zich eerst bekeerde, maar terwijl hij zijn verwoestende werk deed, nam God Hem als apostel in dienst. Zo is Paulus, als voornaamste der zondaren, het voorbeeld van allen die in God geloven. God neemt ons aan zoals wij zijn, omdat Hij verzoend is. “Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijns Zoons…{Rom.5 vers 10}. Er staat “toen wij nog vijanden waren”, we hadden nog geen weet van geloof of bekering, toen al waren we verzoend met God. Van Gods zijde was en is er geen belemmering meer. Vóór Paulus evangelie hing de redding af van bekering, berouw, geloof, doop, nu is de redding een feit. “Want God was in Christus {de} wereld met Zichzelf verzoenende was, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat Hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd…Weest verzoend met God. { Kor.5 vers 19-20}. Dat is het evangelie van Paulus. {Rom.5 vers 10; 11 vers 15;16 vers 25; Efe.6 vers 15, 19} God is een Redder van alle mensen {1Tim.4 vers 10}. “inzonderheid voor de gelovige”, die uit genade behouden zijn, dit is een gave van God; opdat niemand roeme {Efe.2 vers 8-9}. Vele gelovige stellen God voor als een meedogenloze God, die het merendeel van de mensheid verloren laat gaan. Paulus leert het anders; “Gelooft in Hem, die de goddeloze rechtvaardigt”. Hij is de verzoening door het geloof in Zijn bloed. “Want, gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens zeer velen zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één zeer velen rechtvaardigen worden” {Rom.5 vers 19}.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

579755 bezoekers sinds 07-06-2010