Paulus en de wereld van de alef

06-12-2012 door Joop Neven

Paulus is in de andere wereld geweest, en heeft daarvan gezegd: “Ik ben opgetrokken geweest in de derde hemel en ik heb onuitsprekelijke woorden gehoord, die het een mens niet geoorloofd is uit te spreken” {2Kor.5:4}. Paulus heeft een bijzondere openbaring gehad. Hij kwam eigenlijk uit een andere wereld, uit  de wereld van de “alef”, en hij kwam weer terug in de wereld van de “beeth”, van de tweeheid. De wereld van de twee; daar botst het dan ook steeds en daar zijn conflicten. Je zou graag opstijgen in de wereld van de “alef”, naar de eenheid van God, naar God Zelf. Maar de God zegt;  “Mijn genade is genoeg”. Nog een poosje in deze wereld van de “beeth”, in de wereld van de twee, goed en kwaad; licht en duisternis; links en rechts; hemel en aarde. Er is er Eén, de “alef”, die aan onze wereld voorafgaat. Je ziet de “alef” niet, maar die is er al wel geweest. Als je Genesis 1 opslaat, is daar meteen het besef, dat dit wel “een begin” is, maar dat je het eerste deel niet kent. Eigenlijk zit je bij Genesis 1 al in deel 2. Het eerste deel is verborgen, dat is de verborgen wereld van God. Die wereld gaat vooraf aan al ons kunnen en kennen en aan al ons lezen en schrijven. Maar door de genade weet je dat uiteindelijk de wereld weer terug komt bij de “alef”, bij God, want daar gaat het toch naar toe. En dat is toch een troostrijke gedachte.

“Want uit Hem {alef} en door Hem en tot Hem is zijn alle dingen” {Lett: is het alles}

1 comment on “Paulus en de wereld van de alef”


 1. Wim vd Toorn says:

  Dit is het waar alles over gaat in de Bijbel.
  Het openbaren dat God een VADER is van alles.
  A-B-B-A .
  En daarom mogen wij zeggen ,

  Galaten 4:6

  6 En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God den Geest Zijns Zoons uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader!

  Rom 8:15.
  15 Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader!

  Ook Jezus zegt in ,Math 6:9

  9 Gij dan bidt aldus: Onze Vader, Die in de hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd.

  Jesaja 64:8

  8 Doch nu, HEERE! Gij zijt onze Vader; wij zijn leem, en Gij zijt onze pottenbakker, en wij allen zijn Uwer handen werk.

  Jesaja 64:8

  8 Doch nu, HEERE! Gij zijt onze Vader; wij zijn leem, en Gij zijt onze pottenbakker, en wij allen zijn Uwer handen werk.

  vr gr Wim

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

585431 bezoekers sinds 07-06-2010