Pasen, garantie voor de toekomst

04-03-2013 door Joop Neven

“Indien nu van Christus gepredikt wordt, dat Hij uit de doden is opgewekt, hoe komen sommigen onder u te zeggen, dat er geen opstanding is? Indien er geen opstanding der doden is, dan is ook Christus niet opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof” {1Kor.15:12-14}.

Het christelijke geloof heeft als basis de opstanding uit de doden van Jezus Christus. Dit vormt de kern van het geloof. Zowel Petrus als Paulus hebben de opstanding van Christus tot het voornaamste thema in hun verkondiging gemaakt {Hand.2:32; 3:15; 13:30; 17:2,3,31; 25:19; 26:22-23}. Voor het geloof in de opstanding der doden moest Paulus terechtstaan {Hand.23:6; 24:321}. In die tijd werden degenen die in de opstanding geloofden voor gek verklaard {Hand.26:8,24}. Ook in deze tijd zien we dat het geloof in de opstanding der doden met een schouderophalen wordt afgedaan. Prediker heeft als eens gezegd dat er niets nieuws onder de zon is {Pred.1:9}.

Doel van de opstanding

Ook na Hand.28:28 bleef Paulus het goede nieuws van de opstanding van Jezus verkondigen. Daar ging het niet alleen om het feit van de opstanding op zich, maar veel meer om het doel van de opstanding van Christus. God heeft Hem uit de doden opgewekt opdat Hij boven alle krachten en machten gesteld zou worden en Hij kon gaan functioneren als Hoofd van de gemeente, die zijn lichaam is {Ef.1:19-23}. In 1 Kor.15:19 schrijft Paulus iets merkwaardigs: “Indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen”. Een leven in Christus zonder toekomst, omdat er geen opstanding uit de doden zou zijn, zoals in Korinthe beweerd werd, was te beklagen. Paulus geeft aan dat de opstanding uit de doden een garantie is voor een toekomstig leven, al zijn we gestorven. De opstanding van Christus is en garantie voor de toekomst. Hij geeft ons de levende Hoop, elke hoop heeft als basis de opstanding van Christus. De opstanding uit de doden is van kracht voor de gehele mensheid. Niemand uitgezonderd. In dat opzicht zijn alle mensen gelijk. Het verschil zit hem vooral in het tijdstip, het doel van de opstanding en de weg naar dat doel voor elke individuele mens. Pasen is een herdenking van de opstanding van Christus uit de doden en een vooruit zien naar de totale overwinning over de dood en het dodenrijk. “…doch die nu geopenbaard is door de verschijning van onze Heiland, Christus Jezus, die de dood van zijn kracht heeft beroofd en onvergankelijk leven aan het licht gebracht heeft door het evangelie” {2 Tim.1:10}. Zie verder 1Kor.15:54-57; Openb.20:14.

De opstanding is er niet alleen maar voor hen, die in Christus geloven. De opstanding strekt zich uit over alle mensen, vanaf de eerste mens Adam tot en met de mensen die na ons op aarde geboren zullen worden.. Het feit dat steeds minder mensen in de opstanding van Christus  en daarmee in de algehele opstanding van de doden geloven, zal God niet verhinderen Zijn Plan, alle doden op te wekken, uit te voeren. Hij is immers geen God van doden, maar van levende! Matth.22:32}. Het evangelie van Paulus was niet alleen maar een evangelie dat genade verkondigde, het was ook het evangelie van de opstanding van Jezus, als eersteling voor de algehele opstanding van álle doden. Dit gedenken we met Pasen, dat geeft de gelovige moed en vertrouwen in de toekomst, want de opstanding van Christus garandeert ons een prachtige toekomst.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

579200 bezoekers sinds 07-06-2010