Paasfeest

12-07-2010 door Joop Neven

“En vóór het Paasfeest, toen Jezus wist, dat zijn ure gekomen was om uit deze wereld over te gaan tot de Vader, heeft Hij de zijnen, die Hij in de wereld liefhad, liefgehad tot het einde” {Joh.13 vers 1}. In Johannes 13 heb je de basis van het lijden en sterven. Hij heeft de zijnen die in de wereld waren liefgehad tot het einde. Letterlijk staat er: “Hij heeft de zijnen die in de wereld waren tot het einde toe liefgehad”. De zijnen in deze wereld, juist die had Hij lief tot het einddoel. Sterk als de dood, is de liefde, niet uit te blussen. Hij blijft lief hebben.

Toen de maaltijd gevorderd was, wetende dat de Vader Hem alles in handen gegeven had en dat Hij van God uitgegaan was en tot God heenging, stond Hij van de maaltijd op en Hij legde zijn klederen af en nam een linnen doek en omgorde Zich daarmee. Hier laat Hij zich op een indrukwekkende wijze zien als “de dienende”, “Hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen”, met als wapen, de liefde. Dat is de kracht van het bloed.  Hij betaalde niet met gelijke munt, maar Hij zei:  Ik zal voor jou betalen. Dan wordt dat patroon van kwaad met kwaad vergelden, doorbroken. Het geheim is dat Hij aan het kruis gaat bidden: “Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen”. Hier wordt het kwaad zijn kracht ontnomen. Op het Lam loopt het kwaad stuk. Dat is de troost voor de gehele wereld. Want wie zijn er schuldig aan de kruisdood van Jezus? Dat is in de eerste plaats Judas. Maar hij vertegenwoordigt de twaalf. In de tweede plaatst de Hogepriesters en de Schriftgeleerde, zij vertegenwoordigen  het hele volk. En in de derde plaats Pilatus; hij vertegenwoordigt de hele Romeinse rijk. En het Romeinse Rijk vertegenwoordigt de hele wereld. Niemand kan zeggen: ik was er niet bij op Golgotha. Heel de mensheid was op Golgotha, maar: “Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt”.{Joh.1 vers 29}. “De zonden der wereld”. En de wereld is hier de mensheid. Voor alles wat de mensheid te weinig had, wil Jezus dat óp Zich nemen, wil Hij het Lam zijn. De dwarsbalk van het kruis vertelt ons: zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet Hij onze overtredingen van ons. Jezus heeft de zwaarste weg doorlopen, en dan blijft er voor de wereld alleen dit oordeel over, dat Hij de Redder der wereld is. Heel de mensheid zal eens ontdekken dat God zo geheel anders is, dat Gods genade begint, waar wij denken dat hij ophoudt. Zie, Hij komt, de vertroosting komt naar je toe. God raakt nooit iets kwijt. Dat is de Boodschap van Pasen.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

583230 bezoekers sinds 07-06-2010