Overeenkomst tussen Jozef en Jezus

21-09-2010 door Joop Neven

De geliefde zoon van de vader.  Gen.37 vers 3  vgl. Matth.3 vers 17.

Zijn vader zond hem tot zijn broeders en hij was bereid om te gaan. Gen.37 vers 13 vgl. Joh.3 vers 16-17 en Fillp.2 vers 5-7.

Hij maakte hun zijn toekomstige machtpositie bekend en zij haatten hem. Gen.37 vers 5 vgl. Joh.15 vers 23-25.

Zijn broeders beraamden een aanslag op zijn leven. Gen.37. vers 18-20  vgl. Luc.19 vers 47; 20 vers 13-14.

Juda verkocht hem voor geld. Gen. 37 vers 28  vgl. Matth.26 vers 14-15

Hij werd vals beschuldigd.  Gen. 39 vers 13-18  vgl. Matth.26 vers 59-65

Hem werd alle macht in Egypte gegeven.  Gen.41 vers 42-44  vgl. Matth.28 vers 18.

Gezonden om te redden. Gen.45 vers 7  vgl. Joh.3 vers 16 en Joh.12 vers 32.

Schonk vergeving.  Gen.45 vers 5-8  vgl. 1 Joh.1 vers 9.

Allen moesten hun dagelijks brood, hun levensonderhoud van Jozef ontvangen. Gen.41 vers 55-57 vgl. Joh.6 vers 51, 59

Begonnen hun taak op dertig jarige leeftijd. Gen.41 vers 46  vgl. Luc.3 vers 23.

Dit is nog maar een kleine greep. Het is een schitterende parallel in het leven van Jozef en Jezus: De oorspronkelijke staat van de geliefde zoon en de trappen van de vernedering en daarna de trappen van verhoging {Bij Christus zo schitterend uitgebeeld in Fillp. 2 vers 5-11}. Het eerste vers van Gen. 45 opent met grote bewogenheid. “Toen kon Jozef zich niet bedwingen voor allen die bij Hem stonden, en hij riep: Laat allen van mij weggaan”. De liefde, waarin hij met zoveel wijsheid gehandeld had en in de kracht waarvan hij zich zolang ingehouden had, had haar doel bereikt, nu is het moment aangebroken dat deze liefde in al z’n volheid mag stromen. Zoals Jozef afdaalt van zijn troon, zo zal Jezus nog één keer van Zijn hemelse troon afdalen om in macht en majesteit te tonen aan de wereld. “Zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid” {Matth.24 vers 30}.

Jozef laat alle vreemden weggaan. Jozef vereniging met zijn broers, is net zoals de vereniging van Christus in Zach. 12 vers 10 “…zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben”…”  Uiteindelijk zal het uitmonden in de grootste finale waarin “in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God de Vader” {Fillp.2 vers 11}. Want uiteindelijk zal alles uitmonden in dat wonderlijke gegeven “opdat God zij alles in allen” {1Kor.15 vers 28}. De cirkel van Gods reddingsplan wordt in de toekomst steeds wijder. In Noach: een gezin; in Abraham: een volk, Israël een heenwijzing naar alle volken in Genesis12 vers 3. En in Christus: allen “en door Hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, alle dingen weder met Zich te verzoenen” {Kol.1 vers 20}. Paulus benadrukt met klem “weest verzoend met God” {2Kor.5 vers 20}. Maar daar is een daad van God aan voorafgegaan: “En dit alles is uit God die in Christus ons met Zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft, welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was, door hun hun overtreding niet toe te rekenen en dat Hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd” {2Kor.5 vers 18-19}. Wat zijn we bevoorrecht als we deel mogen hebben aan die verzoening en wat triest is het dat zo velen dat nog niet hebben. Zij zijn inderdaad “verloren”, leven zonder zin en hoop, maar dat wil niet zeggen dat ze voor altijd verloren zijn. Zij missen nú de rijkdommen van Christus, maar ook voor hen is er verzoening, alleen weten en beseffen ze het niet. Het Woord van God zegt: “God, onze Heiland, die wil dat alle mensen behouden worden”. Zoals de gelijkenis van de herder uit Luc.15 vers 4-7 duidelijk maakt, de Grote Herder zal niet rusten totdat het laatste schaapje gevonden is. God is aan Zijn schepping begonnen en zal die ook voleinden volgen Zijn plan!

1 comment on “Overeenkomst tussen Jozef en Jezus”


  1. Rienke says:

    Dank voor deze overeenkomsten tussen Jozef en Jezus!

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

583229 bezoekers sinds 07-06-2010