Opstandings-lichaam

10-01-2013 door Joop Neven

“Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, en een geestelijk lichaam opgewekt”{1Kor.15:44}.

Een van de redenen, waarom het geloof in de opstanding uit de doden zo moeilijk aanvaardbaar vindt is, dat we ons dit slecht voor kunnen stellen, hoe dat is. Het proces, dat zich afspeelt tussen ons sterven en onze opstanding is het beste te vergelijken met wat zich afspeelt met de graankorrel. De Here Jezus wijst in Johannes 12:24 er op, dat “…indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf; maar indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft; blijft zij op zichzelf; maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort” {Joh.12:24 en 1Kor.15:35-42}. De korrel sterft; zonder dit sterven is opstanding zelfs onmogelijk. Er is een natuurwet, een scheppingskracht, die bewerkt dat uit de gestorven korrel weer nieuw leven komt. Uit het betoog van Paulus in 1Kor.15: 35-42, wordt de gestorven korrel overgedragen aan de nieuwe korrel. Daarom komt uit een tarwekorrel weer een tarwe-aar en uit een gerstkorrel een gersthalm.

Opstanding

In de opstanding worden we beheerst door de geest: en geestelijk lichaam wordt opgewekt. Een geestelijk lichaam is een tasbaar lichaam en behoort tot de schepping. Het is een lichaam, dat beheerst wordt door de geest, en niet door onze “ziel”. In het nieuwe lichaam is een volmaakte éénheid. Vandaar dat “de opstanding des vleses”, zoals de Heidel Bergsche Catechismus dat zegt, niet klopt. Geestelijk lichaam

Wat met een geestelijk lichaam wordt bedoeld kunnen we het beste zien aan het lichaam, waarmee Christus uit het graf opstond. Hij was niet alleen zichtbaar, maar ook tastbaar, , “Daarna zeide Hij tot Thomas: breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek die in mijn zijde….”{Joh.20:27}. Hij kon eten, ook al zal dit voor hem toen geen naadzakelijkheid geweest zijn. Hij was herkenbaar en kon spreken. Wel kon Hij door gesloten deuren binnen komen en ook plotseling weer verdwijnen; dit wijst er op dat Zijn lichaam andere natuurkundige eigenschappen had.

Blijde hoop

Hiermee is de opstanding niet natuurkundig verklaard; hiermee is alleen maar aangetoond dat de verschijningen van Christus natuurkundig niet onmogelijk is. Wie dit niet wil zien, noemt Paulus een dwaas {1Kor.15:36}, omdat hij de schepping wil beperken tot wat hij er zelf van weet! Onze blijde hoop is, dat ook wij het opstandingslichaam ontvangen zullen, een geestelijk lichaam, niet meer beperkt door vergankelijkheid of onderworpen aan onze gedachten en zinnen, maar beheerst door de Geest en gelijk aan het verheerlijkt lichaam van Christus.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

579756 bezoekers sinds 07-06-2010