Opstandings geloof

07-01-2013 door Joop Neven

Het is een bijna onuitroeibare opvatting bij veel christenen, dat de mens een onsterfelijke ziel zou hebben. De oorzaak hiervan ligt in het Griekse denken, dat een scheiding maakt tussen lichaam en ziel. Deze denkwijze, die indruist tegen het Hebreeuwse denken is al heel vroeg in de kerk binnengedrongen. De bijbel leert dat alleen God onsterfelijk is: “…die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, die geen der mensen gezien heeft of zien kan. Hem zij eer en eeuwige kracht”{1Tim.6:16}. Het woord “onsterfelijkheid” komt behalve in 1 Tim6:16 alleen voor in 1 Kor.15:53-54:  “Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En zodra dit vergankelijk onvergankelijkheid aangedaan heeft, en dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden, dat geschreven is: De dood is verzwolgen in de overwinning”{1Kor.15:53-54}. Dat betekent dus dat wij uit ons zelf niet onsterfelijk zijn. Het is veelzeggend, dat de Bijbel over de onsterfelijkheid verder niets zegt. Dit is te meer opmerkelijk als men bedenkt, dat in de dagen waarover in het NT sprake is, in de Griekse wereld veel over onsterfelijkheid werd gesproken.

Opstanding

Er is een ander woord waar de Bijbel, vooral in het NT, steeds op terugkomt, nl. opstanding. Dit is iets anders dan onsterfelijkheid. Onsterfelijkheid deelt de mens in tweeën: het lichaam vergaat, maar de ziel blijft leven, en daarom zou het dus gaan om het heil van de ziel. Maar opstanding betekent: het leven van de mens breekt af, maar begint weer opnieuw; dat leven omvat de volle mens, de nieuwe mens. Onsterfelijkheid ontkent eigenlijk de dood; opstanding overwint de dood. Opstanding en onsterfelijkheid sluiten elkaar uit. Daarom is het geloof altijd een opstandingsgeloof, berustend op de zekerheid, dat Christus door Zijn overwinning van de dood, het nieuwe leven tot stand heeft gebracht.

 

1 comment on “Opstandings geloof”


  1. Mark says:

    Wat een mooie uiteenzetting

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

583228 bezoekers sinds 07-06-2010