Onze hoop

07-07-2010 door Joop Neven

Het Griekse woord “elpis” dat in het N.T door “hoop”is vertaald, heeft een veel diepere betekenis dan ons hedendaags gebruik. Als wij het over “hoop’ hebben heeft het meestal een achtergrond van onzekerheid. De opmerking, “ik hoop maar, dat …..” is een overbekende zin. Het Griekse woord “elpis”heeft veel meer de betekenis van een gefundeerde toekomstverwachting. Je zou de “hoop”kunnen omschrijven als een zekerheid naar de toekomst toe.

God zelf geeft ons die hoop. In Rom.15 vers 13 zegt Paulus: “De God nu der hope vervulle u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest”. God, die de belofte heeft gegeven waarop de mensheid mag vertrouwen.

Nu hopen we niet zomaar; onze hoop is op iets gericht. De hoop heeft betrekking op een belofte. De meest fundamentele verwachting is de hoop van de opstanding, zonder opstanding is onze hoop ijdel. De opgestane Christus is het centrum van al onze verwachtingen en hoop.

Nu is er een verscheidenheid in de belofte en ook verscheidenheid in hoop. Ik noem u er een paar.

– De hoop van Israël {Hand.28 vers 20 en 26 vers 7}.

– De hoop des eeuwigen levens {Titus1 vers 2}.

– De hoop weggelegd in de hemelen {Kol.1 vers 5}

– De ene hoop onzer roeping {Efe.4 vers 4}

Al deze “hopen” hebben een absolute zekerheid, gegrond op Christus de opgestane Heer, de hoop der heerlijkheid.

“Hun heeft God willen bekendmaken, hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen: Christus onder u, de hoop der heerlijkheid.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Hoe ver kan liefde gaan?

Op 4 mei herdenkt Nederland alle Nederlandse slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog. Dit zijn militairen en burgers die stierven in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Intussen zijn er weer militairen en burgers omgekomen in de Russische / Oekraïense oorlog. “Dit nooit weer” is weer niet gelukt. De vraag dringt hier en daar op of God Poetin zal straffen […]

601652 bezoekers sinds 07-06-2010