Ontwapend

30-05-2010 door Joop Neven

“Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd” {Kol.2 vers 15}.

Voor “ontwapend” gebruikt de grondtekst een uniek woord, “apekdusamenos”, dat in het Nieuwe Testament alleen in Kol.2 vers 15 en Kol.3 vers 9 voorkomt. Het werkwoord apekduomai betekent “ontkleden” of “afleggen” {van een wapenuitrusting}, en zodoende ontwapenen. “Overheden en machten” kan een aanduiding zijn van aardse regeringen, waaraan gelovigen zich behoren te onderwerpen. Dikwijls is het ook een aanduiding van kwade machten, zoals duisternis en dood. In Kol.2 vers 15 gaat het blijkbaar om engelenvorsten die de mensheid vijandig gezind zijn. Toen het Lam Zijn leven voor ons aflegde aan het kruis en wij met hem gekruisigd werden, is deze aanklagers ieder wapen uit handen geslagen. Door het kruis heeft God de overheden en machten “openlijk tentoongesteld”, zegt Paulus. Ze zijn op Golgotha in het openbaar te kijk gezet. Toen Christus aan het kruis werd genageld, meende de boze een triomf te hebben gehaald. Maar in werkelijkheid bewerkte hij op dat moment zijn eigen, definitieve ondergang. Door de dood heeft  Messias de dood te niet gedaan, Hij heeft de dood onttroont {Hebr.2 vers 14-15}. In zijn grootste triomf heeft de boze  niets anders kunnen doen dan het plan van God uitvoeren. “En zo over hen gezegevierd” is het laatste wat de apostel over het kruis opmerkt. De gedachte van overwinning en van openlijk tentoonstellen wordt hiermee afgesloten. De overwinning ligt vast, “Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, {dat is}, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu  in het vlees leef, leef ik door het geloof VAN de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven” {Gal.2 vers 20}.

Commentaren zijn gesloten.

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

579201 bezoekers sinds 07-06-2010