Ontijdig geborene

30-05-2010 door Joop Neven

“maar het allerlaatste is Hij ook aan mij verschenen, als aan een ontijdig geborene”. {1Kor.15 vers 8}.

Paulus kon het niet begrijpen, dat God nu juist hem, een vervolger van de gemeente Gods, op het oog had om al deze heerlijkheid te kunnen begrijpen en ook nog te mogen verkondigen {Lett: proclameren} en noemt zichzelf dan in Efe. 3 vers 8 ”geringer dan de geringste van alle heiligen” en in 1Kor.15 vers 8-10 schrijft hij, dat de Zoon van God als laatste ook aan hem is verschenen, als aan een ontijdig geborene. “Want ik ben de geringste der apostelen, niet waard een apostel te heten, omdat ik de gemeente Gods vervolg hebt”. Het Griekse woord ek trõma wordt vertaald met “ontijdig geborene”, maar betekent letterlijk uit-doorboorde. Het heeft te maken met een gat of opening, zoals een oog in een naald en het wordt in die zin dan ook gebruikt in Matth.19 vers 24. Dat oog wordt er speciaal in gemaakt anders kun je hem niet als naald gebruiken. Zo was Paulus als het ware het oog dat geboord moest worden om als instrument gebruikt te kunnen worden tot uitroeping van het Lichaam van Christus. In de Engelse Lexicon & Concordance staat bij ek-trõma out-bore, wat abortus betekent. Dit is voor ons een woord met een negatieve klank, maar abortus is niet altijd een bewuste ingreep om een zwangerschap af te breken, het kan ook een miskraam zijn. Toch is het bij de roeping van Paulus een bewuste ingreep van God geweest, niet om iets te vernietigen, maar juist om iets nieuws tot leven te wekken. Zijn roeping was precies op tijd en volgens Zijn plan. Zoals een oog nodig is om met de naald een eenheid te vormen om er iets mee te kunnen bewerken, zo is ook het Lichaam van Christus nodig om met Christus een éénheid te vormen om de verzoening te bewerken voor de gehele schepping. Bij Paulus was er dus geen sprake van een “ontijdig geborene”, want hij was al in Christus besloten vóór de grondlegging der wereld {Efe.1 vers 4 en 2Tim.1 vers 9}. Paulus, de uit-doorboorde is als eerste uitgeroepen tot het Lichaam van Christus.

Commentaren zijn gesloten.

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

579756 bezoekers sinds 07-06-2010